Sponsrade länkar

Centany

Allmänt namn: mupirocin topisk

Vad är Centany?

mupirocin är ett antibiotikum som hindrar bakterier från att växa på huden.

Centany (för användning på huden) används för att behandla hudinfektioner såsom impetigo (IM-pe-TYE-go) eller en "Staph" infektion i huden.

Centany kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Följ alla anvisningarna på din medicin etiketten och paket.

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda Centany om du är allergisk mot mupirocin.

För att vara säker Centany är säkert för dig, berätta för din läkare om du någonsin har haft:

Använd inte Centany på ett barn utan läkares inrådan.

Det är inte känt om detta läkemedel kommer att skada fostret.

Det är inte känt om mupirocin aktuell passerar in bröstmjölk eller om det skulle kunna skada ett ammande barn.

Hur ska jag använda Centany?

Följ alla anvisningarna på ditt recept etiketten.

Ta inte med munnen.

Tvätta händerna före och efter applicering Centany.

Ren och torr det drabbade hudområdet.

Inte sprida Centany över stora hudområden.

Centany brukar tillämpas 3 gånger per dag i 10 dagar.

Använd en steril kompress för att täcka den behandlade huden.

Ring din läkare om symtomen inte förbättras inom 3 till 5 dagar, eller om din hud villkor blir värre.

Använd denna medicin för hela skriven tid.

Förvara i rumstemperatur borta från fukt och värme.

Vad händer om jag missar en dos?

Applicera den missade dosen så snart du kommer ihåg.

Vad händer om jag överdos?

En överdos av Centany förväntas inte vara farliga.

Vad ska jag undvika när du använder mupirocin aktuell?

Antibiotika kan orsaka diarré, vilket kan vara ett tecken på en ny infektion.

Undvik att få Centany i ögon, mun eller näsa.

Undvik att använda andra mediciner på de områden du behandla med Centany inte din läkare säger till.

Centany biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion: hives;

Sluta använda detta läkemedel och kontakta din läkare omedelbart om du har:

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar Centany?

Det är inte troligt att andra läkemedel du tar muntligen eller injicera kommer att ha en effekt på lokalt applicerad mupirocin.

Mer om Centany (mupirocin topisk)

Andra varumärken: Bactroban, Bactroban Nasal, Centany AT, Centany AT Kit

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.