Sponsrade länkar

Cetylev (oral, effervescent)

Allmänt namn: acetylcystein

Vad är Cetylev?

Cetylev är en paracetamol motgift som hjälper kroppen att bevara ett ämne som kan hjälpa avgifta levern.

Cetylev används för att behandla paracetamol överdos och bidra till att förhindra skador på levern som orsakas av att stora mängder paracetamol (Tylenol).

Det finns andra märken och former av acetylcystein tillgängliga, och vissa kan köpas över disk.

Cetylev kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Följ alla anvisningarna på din medicin etiketten och paket.

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda Cetylev om du är allergisk mot det.

För att vara säker Cetylev är säkert för dig, berätta för din läkare om du har:

Det är inte känt om detta läkemedel är skadligt att använda under graviditet.

Det är inte känt om acetylcystein passerar in bröstmjölk eller om det skulle kunna skada ett ammande barn.

I en nödsituation kan det inte vara möjligt att berätta för dina vårdgivare om du är gravid eller ammar.

Hur ska jag ta Cetylev?

Innan du tar Cetylev kan dina vårdgivare utföra ett blodprov för att mäta graden av paracetamol i kroppen.

Följ alla anvisningarna på ditt recept etiketten.

Inte svälja eller tugga en brustablett.

Ta inte Cetylev hemma om du inte förstår alla instruktioner som är specifika för din användning av detta läkemedel.

När du använder Cetylev, kan du behöva täta blodprover.

Läkaren kommer att avgöra hur lång tid att behandla dig med Cetylev.

Förvara i rumstemperatur borta från fukt och värme.

Vad händer om jag missar en dos?

Ta den missade dosen så snart du kommer ihåg.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Vad ska jag undvika när du tar Cetylev?

Följ läkarens anvisningar om eventuella restriktioner på livsmedel, drycker eller aktivitet.

Cetylev biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion: hives;

Ring din läkare omedelbart om du har:

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar Cetylev?

Andra läkemedel kan interagera med acetylcystein, inklusive receptbelagda och receptfria läkemedel, vitaminer och naturläkemedel.

Mer om Cetylev (acetylcystein)

Andra varumärken: Mucomyst, Mucomyst-10, Acetadote, Acys-5

Klassificering

Sponsrade länkar

Relaterat

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.