Sponsrade länkar

Chloromag (injektion)

Allmänt namn: Magnesiumklorid

Vad är Chloromag?

Magnesium är ett naturligt förekommande mineral.

Chloromag används för att behandla eller förebygga magnesiumbrist (brist på naturliga magnesium i kroppen).

Chloromag kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Innan du använder Chloromag, berätta för din läkare om alla dina medicinska tillstånd eller allergier, alla läkemedel som du använder, och om du är gravid eller ammar.

Innan detta läkemedel

Du ska inte behandlas med Chloromag om du är allergisk mot det, eller om du har:

Innan du får Chloromag, berätta för din läkare om alla dina medicinska tillstånd eller allergier, och om du är gravid eller ammar.

Hur Chloromag ges?

Din läkare kan kontrollera din njurfunktion innan du börjar använda Chloromag.

Chloromag ges som en infusion i en ven.

Du kan få andra läkemedel för att förhindra allvarliga biverkningar eller allergiska reaktioner.

Din andning och blodtryck kommer att bevakas noga under och efter varje injektion.

Du kan behöva täta medicinska tester.

Vad händer om jag missar en dos?

Eftersom du kommer att få Chloromag i en klinisk miljö, är du inte sannolikt att missa en dos.

Vad händer om jag överdos?

Eftersom Chloromag ges av sjukvårdspersonal i en medicinsk miljö, är osannolik en överdos.

Vad ska jag undvika vid mottagning Chloromag?

Följ läkarens anvisningar om eventuella restriktioner på livsmedel, drycker eller aktivitet.

Chloromag biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion: hives;

Berätta för dina vårdgivare direkt om du har:

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar Chloromag?

Andra läkemedel kan påverka Chloromag, inklusive receptbelagda och receptfria läkemedel, vitaminer och naturläkemedel.

Mer om Chloromag (magnesiumklorid)

Andra varumärken: Mag-SR

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.