Sponsrade länkar

ChlorTan D

Allmänt namn: klorfeniramin och fenylefrin

Vad är ChlorTan D?

Klorfeniramin är ett antihistamin som minskar effekterna av naturlig kemisk histamin i kroppen.

Fenylefrin är en avsvällande som krymper blodkärl i näsgångarna.

ChlorTan D är en kombination läkemedel som används för att behandla symtom på förkylning eller säsongs allergier, inklusive nysningar, rinnande eller täppt näsa och kliande, rinnande ögon.

ChlorTan D kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Använd inte ChlorTan D om du har använt en MAO-hämmare under de senaste 14 dagarna, såsom isokarboxazid, linezolid, metylenblått injektion, fenelzin, rasagilin, selegilin eller tranylcypromin.

Du bör inte använda antihistamin medicin för att göra ett barn sömnig.

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda detta läkemedel om du är allergisk mot klorfeniramin eller fenylefrin.

Använd inte detta läkemedel om du har använt en MAO-hämmare under de senaste 14 dagarna.

Fråga läkare eller apotekspersonal om det är säkert för dig att ta detta läkemedel om du har:

Det är inte känt om ChlorTan D kommer att skada fostret.

Det är inte känt om klorfeniramin och fenylefrin går över i bröstmjölk eller om det skulle kunna skada ett ammande barn.

Äldre vuxna kan vara mer benägna att ha biverkningar från detta läkemedel.

Artificiellt sötad flytande kall medicin kan innehålla fenylalanin.

Hur ska jag ta ChlorTan D?

Använd exakt enligt anvisningar på etiketten, eller som ordinerats av din läkare.

Ge inte detta läkemedel till ett barn yngre än 4 år.

Du bör inte använda antihistamin medicin för att göra ett barn sömnig.

Inte krossa, tugga, bryta eller öppna en förlängd frisättning tablett eller kapsel.

Den tuggtablett ska tuggas innan de sväljs.

Mät flytande medicin med en speciell dos-mätning sked eller medicin kopp, inte med ett vanligt bord sked.

Ring din läkare om symtomen inte förbättras efter 7 dagars behandling, eller om du har feber med huvudvärk, hosta, eller hudutslag.

Detta läkemedel kan orsaka onormala resultat med allergi hudtest.

Om du behöver kirurgi, tala om kirurgen i förväg om du har tagit en kall medicin inom de senaste dagarna.

Förvara i rumstemperatur borta från fukt och värme.

Vad händer om jag missar en dos?

Eftersom kall medicin tas som behövs, kan du inte vara på en doseringen.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Vad ska jag undvika när du tar ChlorTan D?

Detta läkemedel kan försämra ditt tänkande eller reaktioner.

Dricka alkohol kan öka vissa biverkningar av klorfeniramin och fenylefrin.

Fråga läkare eller apotekspersonal innan du använder någon annan kall, allergi eller sömnmedicin.

biverkningar ChlorTan D

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion: hives;

Sluta använda ChlorTan D och ring din läkare omedelbart om du har:

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar ChlorTan D?

Fråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel om du även använder andra droger, inklusive receptbelagda och receptfria läkemedel, vitaminer och naturläkemedel.

Intag av läkemedlet med andra läkemedel som gör dig sömnig eller långsam din andning kan förvärra dessa effekter.

Mer om ChlorTan D (klorfeniramin / fenylefrin)

Andra varumärken: Phenagil, Ed A-hist, Sudafed PE Sinus & Allergi, Allerest PE, ... 12 mer

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.