Sponsrade länkar

Chondroitin

Vad är kondroitin?

Kondroitin är en naturligt förekommande substans som bildas av sockerkedjor.

Chondroitin har använts i alternativ medicin som möjligen effektivt hjälpmedel vid behandling av artros smärta.

Andra användningsområden inte visat forskning har inkluderat behandling grå starr, problem med urinblåsan, hjärtsjukdomar eller osteoporos.

Chondroitin kan ha kombinerats med andra växter eller extrakt i en viss förberedelse för att behandla dessa tillstånd.

Det är inte säkert om kondroitin är effektiv vid behandling av något medicinskt tillstånd.

Chondroitin är ofta säljs som ett supplement.

Chondroitin kan också användas för ändamål som inte nämns i denna produktguide.

Viktig information

Följ alla anvisningarna på produktens etikett och förpackning.

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda denna produkt om du är allergisk mot kondroitin.

Fråga läkare, apotekare eller annan vårdgivare om det är säkert för dig att använda denna produkt om du har:

Det är inte känt om kondroitin skadar fostret.

Chondroitin kan passera över i bröstmjölken och kan skada ett ammande barn.

Ge inte alla växtbaserade / hälsa komplement till ett barn utan läkares inrådan.

Hur ska jag ta kondroitin?

När man överväger att använda växtbaserade kosttillskott, rådfråga din läkare.

Om du väljer att använda kondroitin, använda den enligt anvisningarna på förpackningen eller enligt anvisningar från din läkare, apotekare eller annan vårdgivare.

Använd inte olika formuleringar av kondroitin samtidigt utan läkares inrådan.

Ring din läkare om villkoret du behandlar med kondroitin inte förbättras, eller om det blir värre när du använder denna produkt.

Förvara i rumstemperatur borta från fukt och värme.

Vad händer om jag missar en dos?

Hoppa över den missade dosen om det nästan är dags för nästa dos.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Vad ska jag undvika när du tar kondroitin?

Följ din läkare instruktioner om eventuella restriktioner på livsmedel, drycker eller aktivitet.

Kondroitin biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion: hives;

Även om inte alla biverkningar är kända är kondroitin tros vara eventuellt säker när det tas upp till sex år.

Sluta använda kondroitin och ringa din läkare på en gång om du har:

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar kondroitin?

Ta inte kondroitin utan läkare om du använder något av följande läkemedel:

Denna lista är inte komplett.

Mer om kondroitin

Andra märken: OptiFlex-C

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.