Sponsrade länkar

Ciklesonid (inandning)

Vad är ciklesonid?

ciklesonid är en kortikosteroid.

Ciklesonid används för att förhindra astmaattacker hos vuxna och barn som är minst 12 år.

Ciclesonide kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Ciklesonid inandning fungerar inte tillräckligt snabbt för att behandla ett astmaanfall.

Innan detta läkemedel

Steroid läkemedel kan försvaga immunförsvaret, vilket gör det lättare för dig att få en infektion eller förvärrade en infektion du redan har eller nyligen har haft.

Du bör inte använda denna medicin om du är allergisk mot ciklesonid.

För att vara säker ciklesonid inhalation är säkert för dig, berätta för din läkare om du har:

FDA graviditet kategori C. Det är inte känt om ciklesonid inandning kommer att skada fostret.

Det är inte känt om ciklesonid inhalation passerar in bröstmjölk eller om det skulle kunna skada ett ammande barn.

Ciklesonid inandning kan påverka tillväxten hos barn.

Hur ska jag använda ciklesonid inhalation?

Följ alla anvisningarna på ditt recept etiketten.

Ciklesonid inandning fungerar inte tillräckligt snabbt för att behandla ett astmaanfall.

Denna medicinering levereras med patienten instruktioner för säker och effektiv användning, och riktningar för priming inhalationsanordningen.

Ciklesonid inhalation används oftast en gång dagligen, på morgonen eller kvällen.

Inhalatorn enheten måste grundas före första användning eller när du inte har använt inhalatorn i 10 dagar eller längre.

Det kan ta upp till 4 veckor innan dina symtom förbättras.

Dosen behov kan förändras om du har kirurgi, är sjuk, är under stress, eller nyligen har haft ett astmaanfall.

Ring din läkare omedelbart om du känner att ciklesonid inhalation gör ditt tillstånd förvärras.

Du ska inte sluta använda ciklesonid inandning plötsligt.

Förvara i rumstemperatur borta från fukt och värme.

Vad händer om jag missar en dos?

Använda medicinen så snart du kommer ihåg den missade dosen.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

En överdos av ciklesonid inhalation förväntas inte producera livshotande symtom.

Vad ska jag undvika när du använder ciklesonid inhalation?

Undvik att vara nära människor som är sjuka eller har infektioner.

biverkningar ciklesonid inandning

Få akut medicinsk hjälp om du har något av dessa tecken på en allergisk reaktion: hives;

Ring din läkare omedelbart om du har:

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar ciklesonid inhalation?

Tala om för din läkare om alla läkemedel som du använder, och de du börjar eller slutar att använda under behandlingen med ciklesonid inandning, speciellt:

Denna lista är inte komplett.

Mer om ciklesonid

Andra varumärken: Alvesco

Sponsrade länkar

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.