Sponsrade länkar

ciklopirox topisk

Vad är ciklopirox aktuell?

Ciclopirox är ett läkemedel mot svamp som förhindrar svampen från att växa på huden.

Ciklopirox topisk (för hud) kräm, gel, och lotionformuleringar används för att behandla hudinfektioner såsom fotsvamp, Jock kliar, ringorm, och jästinfektioner.

Ciklopirox schampo används för att behandla seborroisk dermatit, en inflammatorisk hudåkomma i hårbotten.

Ciclopirox nagellack används för att behandla svampinfektioner i tånaglar och fingernaglar.

Ciclopirox aktuellt kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Följ alla anvisningarna på din medicin etiketten och paket.

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda ciklopirox om du är allergisk mot det.

För att vara säker ciklopirox aktuellt är säkert för dig, berätta för din läkare om du har:

Ciclopirox aktuell förväntas inte skada fostret.

Det är inte känt om ciklopirox aktuellt passerar in bröstmjölk eller om det skulle kunna skada ett ammande barn.

Använd inte ciklopirox aktuellt på ett barn utan läkares inrådan.

Hur ska jag använda ciklopirox aktuellt?

Använd precis som ordinerats av din läkare.

Läs all patientinformation, medicinering guider och instruktionsblad tillhandahålls dig.

Tvätta händerna före och efter användning av detta läkemedel, om du inte använder ciclopirox att behandla en hand tillstånd.

För att applicera kräm, gel eller lotion:

Om du vill använda ciklopirox schampo:

Det kan ta upp till 4 veckor innan dina symtom förbättras efter att ha använt ciclopirox aktuell kräm, gel, lotion eller schampo.

Om du vill använda ciklopirox nagellack:

Behandling med ciklopirox nagellack kan kräva flera månader innan initial förbättring av symptomen märks.

Använd denna medicin för hela skriven tid.

Förvara alla former av detta läkemedel vid rumstemperatur borta från fukt, värme och ljus.

Ciclopirox nagellack är brandfarligt.

Vad händer om jag missar en dos?

Använd den missade dosen så snart du kommer ihåg.

Vad händer om jag överdos?

En överdos av ciklopirox aktuellt förväntas inte vara farliga.

Vad ska jag undvika när du använder ciklopirox aktuell?

Undvik kontakt med ögon, näsa och insidan av munnen.

Undvik att använda andra mediciner på de områden du behandla med ciklopirox aktuellt om inte din läkare säger till.

Använd inte nagellack, lösnaglar eller andra kosmetiska nagelprodukter på naglarna som behandlats med ciklopirox nagellack.

Undvik att bära åtsittande, syntetiska kläder som inte tillåter luftcirkulation.

Ciclopirox topisk biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion: hives;

Sluta använda ciklopirox aktuell och ring din läkare omedelbart om du har:

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar ciklopirox aktuell?

Tala om för din läkare om alla dina nuvarande mediciner och alla du börjar eller slutar att använda, i synnerhet:

Det är inte troligt att andra läkemedel du tar muntligen eller injicera kommer att ha en effekt på lokalt applicerad ciklopirox.

Mer om ciklopirox aktuellt

Andra varumärken: Penlac, Loprox, Ciclodan, Loprox TS, ... 3 mer

Sponsrade länkar

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.