Sponsrade länkar

Cipro IV (injektion)

Allmänt namn: ciprofloxacin

Vad är Cipro IV?

Cipro IV är en fluorokinolon (flor-o-KWin-o-lone) antibiotikum som bekämpar bakterier i kroppen.

Fluoroquinoloneantibiotics kan orsaka allvarliga eller handikappande biverkningar som kanske inte är reversibel.

Cipro IV kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Cipro IV kan orsaka allvarliga biverkningar, inklusive senor problem, nervskador, allvarliga humör eller beteendeförändringar, eller lågt blodsocker.

Sluta använda Cipro IV och ring din läkare omedelbart om du har symptom som: huvudvärk, hunger, irritabilitet, domningar, stickningar, brännande smärta, förvirring, agitation, paranoia, problem med minne eller koncentration, självmordstankar, eller plötslig smärta eller rörelseproblem i någon av lederna.

I sällsynta fall kan Cipro IV orsaka skador på aorta, som kan leda till farliga blödningar eller dödsfall.

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda Cipro IV om du är allergisk mot det, eller om:

Cipro IV kan orsaka svullnad eller sönderrivning av en sena (fibern som ansluter ben till muskler i kroppen), särskilt i hälsenan av hälen.

Tala om för din läkare om du någonsin har haft:

Det är inte känt om detta läkemedel kommer att skada fostret.

Du ska inte amma medan du använder detta läkemedel.

Hur Cipro IV ges?

Följ alla riktningar på ditt recept etiketten och läsa alla läkemedel guider eller instruktionsblad.

Cipro IV ges som en infusion i en ven.

Läs och noga följa bruksanvisningen som medföljer din medicin.

Cipro IV måste injiceras långsamt, under minst 60 minuter.

Cipro IV ges vanligen i upp till 14 dagar.

Följ läkarens doseringsanvisningar noga.

Använd Cipro IV för hela skriven tid, även om symtomen snabbt förbättras.

Om du använder detta läkemedel långsiktigt, kan du behöva täta medicinska tester.

Lagra vid rumstemperatur borta från fukt, värme och ljus.

Vad händer om jag missar en dos?

Ring din läkare för instruktioner om du missar en dos av Cipro IV.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Vad ska jag undvika när du använder Cipro IV?

Använda koffein medan du använder Cipro IV kan öka effekten av koffein.

Antibiotika kan orsaka diarré, vilket kan vara ett tecken på en ny infektion.

Cipro IV kan göra dig solbränna lättare.

Undvik körning eller farlig verksamhet tills du vet hur Cipro IV kommer att påverka dig.

Cipro IV biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion (nässelutslag, svårt att andas, svullnad i ansiktet eller halsen) eller en allvarlig hudreaktion (feber, halsont, sveda i ögonen, hud smärta, röda eller lila hudutslag som sprider och orsaker blåsor och fjällning).

Cipro IV kan orsaka allvarliga biverkningar, inklusive senor problem, biverkningar på nerverna (som kan orsaka permanenta nervskada), allvarlig humör eller beteendeförändringar (efter bara en dos), eller lågt blodsocker (vilket kan leda till koma).

Sluta använda detta läkemedel och kontakta din läkare omedelbart om du har:

I sällsynta fall kan Cipro IV orsaka skador på aorta, den viktigaste blod artär i kroppen.

Också sluta använda Cipro IV och ring din läkare omedelbart om du har:

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar Cipro IV?

Tala om för din läkare om alla dina andra mediciner, särskilt:

Denna lista är inte komplett.

Mer om Cipro IV (ciprofloxacin)

Andra varumärken: Proquin XR

Klassificering

Sponsrade länkar

Relaterat

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.