Sponsrade länkar

Citalopram

Vad är citalopram?

Citalopram är ett antidepressivt läkemedel som tillhör en grupp av läkemedel som kallas selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI).

Citalopram används för att behandla depression.

Citalopram kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Du bör inte använda citalopram om du samtidigt tar pimozid, eller om du behandlas med metylenblått injektion.

Använd inte citalopram om du har använt en MAO-hämmare under de senaste 14 dagarna, såsom isokarboxazid, linezolid, metylenblått injektion, fenelzin, rasagilin, selegilin eller tranylcypromin.

En del unga människor har tankar om självmord när först tar ett antidepressivt läkemedel.

Rapportera alla nya eller förvärrade symptom till läkaren, såsom: humör eller beteendeförändringar, ångest, panikattacker, sömnsvårigheter, eller om du känner impulsiv, irriterad, upprörd, fientlig, aggressiv, rastlös, hyperaktiv (psykiskt eller fysiskt), mer deprimerad eller har självmordstankar eller skada dig själv.

Ge inte citalopram till någon yngre än 18 år utan inrådan av en läkare.

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda detta läkemedel om du är allergisk mot citalopram eller escitalopram (Lexapro) eller om du samtidigt tar pimozid.

Använd inte citalopram om du har använt en MAO-hämmare under de senaste 14 dagarna.

För att vara säker citalopram är säkert för dig, berätta för din läkare om du har:

En del unga människor har tankar om självmord när först tar ett antidepressivt läkemedel.

Att ta en SSRI antidepressiva under graviditeten kan orsaka allvarliga lungproblem eller andra komplikationer i barnet.

Citalopram kan passera över i bröstmjölken och kan skada ett ammande barn.

Ge inte detta läkemedel till någon under 18 år utan läkares inrådan.

Hur ska jag ta citalopram?

Ta citalopram precis som ordinerats av din läkare.

Mäta flytande medicin med doseringssprutan försedd, eller med en speciell dos-mätning sked eller medicin kopp.

Det kan ta upp till 4 veckor innan dina symtom förbättras.

Sluta inte använda citalopram plötsligt, eller du kan ha obehagliga abstinensbesvär.

Förvara i rumstemperatur borta från fukt och värme.

Vad händer om jag missar en dos?

Ta den missade dosen så snart du kommer ihåg.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Vad ska jag undvika när du tar citalopram?

Fråga din läkare innan du tar en icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID) för smärta, artrit, feber eller svullnad.

Dricka alkohol kan öka vissa biverkningar av citalopram.

Citalopram kan försämra ditt tänkande eller reaktioner.

Citalopram biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion mot citalopram: hudutslag eller nässelfeber;

Rapportera alla nya eller förvärrade symptom till läkaren, såsom: humör eller beteendeförändringar, ångest, panikattacker, sömnsvårigheter, eller om du känner impulsiv, irriterad, upprörd, fientlig, aggressiv, rastlös, hyperaktiv (psykiskt eller fysiskt), mer deprimerad eller har självmordstankar eller skada dig själv.

Ring din läkare omedelbart om du har:

Vanliga biverkningar citalopram kan vara:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar citalopram?

Intag av citalopram med andra läkemedel som gör dig sömnig eller långsam din andning kan orsaka farliga biverkningar eller dödsfall.

Många läkemedel kan interagera med citalopram.

Listan är inte komplett och många andra läkemedel kan interagera med citalopram.

Mer om citalopram

Andra varumärken: Celexa

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.