Sponsrade länkar

Citroma

Allmänt namn: magnesiumcitrat

Vad är Citroma?

Magnesium är ett naturligt förekommande mineral som är viktiga för många system i kroppen, särskilt de muskler och nerver.

Citroma används som laxermedel för att behandla tillfällig förstoppning.

Citroma kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Följ alla anvisningarna på din medicin etiketten och paket.

Innan detta läkemedel

Fråga läkare eller apotekspersonal om det är säkert för dig att ta Citroma om du har andra medicinska tillstånd, särskilt:

Det är inte känt om Citroma skadar fostret.

Det är inte känt om magnesiumcitrat passerar in bröstmjölk eller om det skulle kunna skada ett ammande barn.

Hur ska jag ta Citroma?

Använd exakt enligt anvisningar på etiketten, eller som ordinerats av din läkare.

Ta Citroma på fastande mage, minst 1 timme före eller 2 timmar efter en måltid.

Mäta flytande medicin med doseringssprutan försedd, eller med en speciell dos-mätning sked eller medicin kopp.

Ta detta läkemedel med ett fullt glas vatten.

Citroma bör producera en avföring inom 30 minuter till 6 timmar efter att du tagit läkemedlet.

Ring din läkare om symtomen inte förbättras efter 7 dagars behandling, eller om läkemedlet ger inga resultat.

Förvara i rumstemperatur borta från fukt och värme.

Vad händer om jag missar en dos?

Eftersom Citroma används när det behövs, kan du inte vara på en doseringen.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Vad ska jag undvika när du tar Citroma?

Undvik att ta andra läkemedel inom 2 timmar före eller två timmar efter att du tagit Citroma.

Citroma biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion: hives;

Sluta använda Citroma och ring din läkare omedelbart om du har:

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar Citroma?

Andra läkemedel kan interagera med magnesiumcitrat, inklusive receptbelagda och receptfria läkemedel, vitaminer och naturläkemedel.

Mer om Citroma (magnesiumcitrat)

Andra varumärken: Citrat av Magnesia

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.