Sponsrade länkar

Citrucel

Allmänt namn: metylcellulosa

Vad är Citrucel?

Citrucel är en bulk-bildande laxermedel som ökar mängden vatten i avföringen för att göra dem mjukare och lättare att passera.

Citrucel används för att behandla förstoppning och för att upprätthålla regelbundna tarmrörelser.

Citrucel kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Följ alla anvisningarna på din medicin etiketten och paket.

Innan detta läkemedel

Du ska inte ta Citrucel om du är allergisk mot det.

Fråga läkare eller apotekspersonal om det är säkert för dig att använda Citrucel om du har andra medicinska tillstånd, särskilt:

Detta läkemedel kan innehålla fenylalanin.

Fråga din läkare innan du tar Citrucel om du är gravid eller ammar ett barn.

Ge inte detta läkemedel till ett barn yngre än 6 år utan läkares inrådan.

Hur ska jag ta Citrucel?

Citrucel tas vanligen 1 till 3 gånger per dag.

Citrucel är ett pulver läkemedel som måste blandas med ett helt glas (8 ounces) kallt vatten eller annan vätska.

Intag Citrucel utan tillräckligt med vätska kan orsaka pulvret att svälla i halsen och orsaka kvävning, särskilt hos äldre vuxna.

Söka akut läkarhjälp om du har bröstsmärta, kräkningar, problem med att svälja eller andningssvårigheter efter att ha tagit detta läkemedel.

Du bör ha en avföring inom 12 timmar till 3 dagar.

Ring din läkare om symtomen inte förbättras efter 3 dagars behandling.

Förvara i rumstemperatur borta från fukt och värme.

Vad händer om jag missar en dos?

Eftersom Citrucel används när det behövs, kan du inte vara på en doseringen.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Vad ska jag undvika när du tar Citrucel?

Följ läkarens anvisningar om eventuella restriktioner på livsmedel, drycker eller aktivitet.

Citrucel biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har något av dessa tecken på en allergisk reaktion: hives;

Ring din läkare omedelbart om du har:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar Citrucel?

Andra läkemedel kan interagera med metylcellulosa, inklusive receptbelagda och receptfria läkemedel, vitaminer och naturläkemedel.

Mer om Citrucel (metylcellulosa)

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.