Sponsrade länkar

Claforan

Allmänt namn: cefotaxim

Vad är Claforan?

Claforan är en cefalosporin (SEF ett lågt spor i) antibiotikum.

Claforan används för att behandla många typer av bakteriella infektioner, inklusive allvarliga eller livshotande former.

Claforan kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Du bör inte använda denna medicin om du är allergisk mot Claforan eller liknande antibiotika, såsom cefdinir (Omnicef), cefprozil (Cefzil), cefuroxim (Ceftin), cefalexin (Keflex), och andra.

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda Claforan om du är allergisk mot Claforan eller andra cefalosporin-antibiotika, såsom:

För att vara säker Claforan är säkert för dig, berätta för din läkare om du har:

Detta läkemedel förväntas inte skada fostret.

cefotaxim kan passera över i bröstmjölken och kan skada ett ammande barn.

Hur ska jag använda Claforan?

Följ alla anvisningarna på ditt recept etiketten.

Claforan injiceras i en muskel eller i en ven genom en IV.

Claforan måste blandas med en vätska (utspädningsmedel) före användning.

Använd en engångsnål och spruta bara en gång.

Använd denna medicin för hela skriven tid.

Detta läkemedel kan orsaka onormala resultat med vissa laboratorietester för glukos (socker) i urinen.

Om läkemedlet är fruset när du får det, hålla den frysta tills du är redo att använda medicinen.

Läkemedlet ska användas, tina den i ett kylskåp eller i rumstemperatur.

Vad händer om jag missar en dos?

Använd den missade dosen så snart du kommer ihåg.

Om du får Claforan på en klinik, kontakta din läkare om du missar ett möte för injektionen.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Överdosering symtom kan inkludera svaghet, kall känsla, blek hud, blå läppar, eller beslag (konvulsioner).

Vad ska jag undvika när du använder Claforan?

Antibiotika kan orsaka diarré, vilket kan vara ett tecken på en ny infektion.

Claforan biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion: hives;

Ring din läkare omedelbart om du har:

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar Claforan?

Claforan kan skada dina njurar.

Andra läkemedel kan interagera med cefotaxim, inklusive receptbelagda och receptfria läkemedel, vitaminer och naturläkemedel.

Mer om Claforan (cefotaxim)

Sponsrade länkar

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.