Sponsrade länkar

Clarifoam EF

Allmänt namn: sulfacetamid natrium och svavel topisk

Vad är Clarifoam EF?

Sulfacetamid natrium och svavel är antibiotikum som bekämpa bakterier.

Clarifoam EF (för huden) är en kombination läkemedel som används för att behandla akne, rosacea och seborroiskt eksem (en röd, fjällning hudutslag).

Clarifoam EF kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Du bör inte använda Clarifoam EF om du är allergisk mot sulfapreparat eller om du har njursjukdom.

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda detta läkemedel om du är allergisk mot sulfapreparat eller om du har njursjukdom.

För att vara säker Clarifoam EF är säkert för dig, berätta för din läkare om alla dina medicinska tillstånd.

Det är inte känt om Clarifoam EF kommer att skada fostret.

Det är inte känt om detta läkemedel passerar över i bröstmjölk eller om det skulle kunna skada ett ammande barn.

Hur ska jag använda Clarifoam EF?

Följ alla anvisningarna på ditt recept etiketten.

Tvätta händerna före och efter tillämpningen av denna medicinering.

Täck inte det behandlade hudområdet inte din läkare har sagt till.

Använd Clarifoam EF regelbundet för att få mest nytta.

Förvara i rumstemperatur borta från fukt och värme.

Vad händer om jag missar en dos?

Använd den missade dosen så snart du kommer ihåg.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Vad ska jag undvika när du använder Clarifoam EF?

Undvik att få denna medicin i dina ögon, näsa eller mun.

Undvik att använda andra mediciner på de områden du behandla med Clarifoam EF om inte din läkare säger till.

Clarifoam EF biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion: hives;

Sluta använda Clarifoam EF och ring din läkare omedelbart om du har:

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar Clarifoam EF?

Det är inte troligt att andra läkemedel du tar muntligen eller injicerar kommer att ha en effekt på lokalt applicerad sulfacetamide natrium och svavel.

Mer om Clarifoam EF (sulfacetamid natrium / svavel topisk)

Andra varumärken: Plexion, Sulfacleanse 8/4, SSS 10-4, Rosac ... 18 mer

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.