Sponsrade länkar

Claritin Eye

Allmänt namn: ketotifen oftalmisk

Vad är Claritin Eye?

Ketotifen är ett antihistamin som minskar effekterna av naturlig kemisk histamin i kroppen.

Claritin Eye (för användning i ögonen) används för att behandla klåda i ögonen som orsakas av allergi mot damm, pollen, djur eller andra allergener.

Claritin Eye kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Följ alla anvisningarna på din medicin etiketten och paket.

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda Claritin Eye om du är allergisk mot det, eller om du har:

Claritin Eye är inte godkänd för användning av någon yngre än 3 år.

Hur ska jag använda Claritin Eye?

Använd exakt enligt anvisningar på etiketten, eller som ordinerats av din läkare.

Använd inte Claritin Eye samtidigt bär kontaktlinser.

Tvätta händerna innan du använder ögondropparna.

För att tillämpa ögondroppar:

Rör inte spetsen på pipett och placera den direkt på ögat.

Använd inte ögondropparna om vätskan har bytt färger eller har partiklar i den.

Ring din läkare om ditt öga klåda inte förbättras, eller om den varar längre än 72 timmar.

Förvara i rumstemperatur borta från fukt och värme.

Vad händer om jag missar en dos?

Använd den missade dosen så snart du kommer ihåg.

Vad händer om jag överdos?

En överdos av Claritin Eye förväntas inte vara farliga.

Vad ska jag undvika när du använder ketotifen ögon?

Använd inte andra ögon mediciner om inte din läkare säger till.

Claritin Eye biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion: hives;

Sluta använda Claritin Eye och ring din läkare omedelbart om du har:

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar Claritin Eye?

Det är inte troligt att andra läkemedel du tar muntligen eller injicera kommer att ha en effekt på ketotifen används i ögonen.

Mer om Claritin Eye (ketotifen ögon)

Andra varumärken: Zaditor, Alaway, ögon Itch Relief, Zyrtec Itchy Ögondroppar, ... +2 mer

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.