Sponsrade länkar

Claritin Reditab

Allmänt namn: loratadin

Vad är Claritin Reditab?

Claritin Reditab är ett antihistamin som minskar effekterna av naturlig kemisk histamin i kroppen.

Claritin Reditab används för att behandla nysningar, rinnande näsa, rinnande ögon, nässelfeber, hudutslag, klåda och andra kalla eller allergisymptom.

Claritin Reditab används också för att behandla huden nässelfeber och klåda hos personer med kroniska hudreaktioner.

Claritin Reditab kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Följ alla anvisningarna på din medicin etiketten och paket.

Innan detta läkemedel

Du ska inte ta Claritin Reditab om du är allergisk mot Claritin Reditab eller desthis medicin (Clarinex).

Fråga läkare eller apotekspersonal om det är säkert för dig att använda detta läkemedel om du har andra medicinska tillstånd, särskilt:

Detta läkemedel förväntas inte skada fostret.

loratadin kan passera över i bröstmjölken och kan skada ett ammande barn.

Vissa former av loratadin kan innehålla fenylalanin.

Ge inte detta läkemedel till ett barn yngre än 6 år utan inrådan av en läkare.

Hur ska jag ta Claritin Reditab?

Använd exakt enligt anvisningar på etiketten, eller som ordinerats av din läkare.

Ge inte detta läkemedel till ett barn yngre än 2 år.

Claritin Reditab tas vanligen en gång per dag.

Inte krossa, tugga eller bryta den vanliga tabletten.

Mäta flytande medicin med doseringssprutan försedd, eller med en speciell dos-mätning sked eller medicin kopp.

Den tuggtablett ska tuggas innan du sväljer det.

För att ta sugtablett (Claritin RediTab, Alavert):

Ring din läkare om symtomen inte förbättras, eller om de förvärras.

Förvara i rumstemperatur borta från fukt och värme.

Vad händer om jag missar en dos?

Ta den missade dosen så snart du kommer ihåg.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Överdosering symptom kan vara huvudvärk, dåsighet och snabb eller tjat heartbeat.

Vad ska jag undvika när du tar Claritin Reditab?

Följ läkarens anvisningar om eventuella restriktioner på livsmedel, drycker eller aktivitet.

Claritin Reditab biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion: hives;

Sluta använda Claritin Reditab och ring din läkare omedelbart om du har:

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar Claritin Reditab?

Andra läkemedel kan interagera med loratadin, inklusive receptbelagda och receptfria läkemedel, vitaminer och naturläkemedel.

Mer om Claritin Reditabs (loratadin)

Andra varumärken: Alavert, Wal-ITIN, Clear-Atadine, Dimetapp Barn ND Non-Drowsy Allergi ... 3 mer

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.