Sponsrade länkar

ClearLax

Allmänt namn: polyetylenglykol 3350

Vad är ClearLax?

ClearLax är en laxerande lösning som ökar mängden vatten i tarmkanalen för att stimulera tarmrörelser.

ClearLax används som laxermedel för att behandla tillfällig förstoppning eller oregelbundna tarmrörelser.

ClearLax kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Du bör inte använda ClearLax om du har tarmvred eller förstoppning.

Använd inte ClearLax mer än en gång per dag.

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda detta läkemedel om du är allergisk mot polyetylenglykol eller om du har en tarmvred eller förstoppning.

Personer med ätstörningar (såsom anorexi eller bulimi) bör inte använda denna medicin utan inrådan av en läkare.

För att se till detta läkemedel är säkert för dig, berätta för din läkare om du har:

FDA graviditet kategori C. Det är inte känt om ClearLax skadar fostret.

Det är inte känt om polyetylenglykol 3350 går över i bröstmjölk eller om det skulle kunna skada ett ammande barn.

Hur ska jag ta ClearLax?

Följ alla anvisningarna på ditt recept etiketten.

För att använda pulverform av denna medicin, mäta din dos med läkemedlet locket på flaskan.

ClearLax bör producera en avföring inom 1 till 3 dagar för att använda medicinen.

Använd inte ClearLax mer än en gång per dag.

Förvara i rumstemperatur borta från fukt och värme.

Vad händer om jag missar en dos?

Ta den missade dosen så snart du kommer ihåg.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Vad ska jag undvika när du tar ClearLax?

Följ läkarens anvisningar om eventuella restriktioner på livsmedel, drycker eller aktivitet.

ClearLax biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion: hives;

Sluta ta ClearLax och ring din läkare omedelbart om du har:

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar ClearLax?

Andra läkemedel kan interagera med polyetylenglykol 3350, inklusive receptbelagda och receptfria läkemedel, vitaminer och naturläkemedel.

Mer om ClearLax (polyetylenglykol 3350)

Andra varumärken: MiraLax, GlycoLax, GaviLAX, PEG3350, Gialax

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.