Sponsrade länkar

Cleocin Vaginal

Allmänt namn: klindamycin vaginal

Vad är Cleocin Vaginal?

klindamycin är ett antibiotikum som bekämpar bakterier.

Cleocin Vaginal (för användning i vaginan) används för att behandla vaginala infektioner orsakade av bakterier.

Cleocin Vaginal kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Du bör inte använda Cleocin Vaginal om du har en tarmsjukdom som kolit eller Crohns sjukdom.

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda Cleocin Vaginal om du är allergisk mot klindamycin eller linkomycin, eller om du har:

För att se till Cleocin Vaginal är säkert för dig, berätta för din läkare om du har någon typ av tarmstörning.

Detta läkemedel förväntas inte skada fostret.

Cleocin Vaginal kan innehålla ingredienser som kan försvaga en kondom och få den att bryta.

Det är inte känt om klindamycin vaginal passerar in bröstmjölk eller om det skulle kunna skada ett ammande barn.

Hur ska jag använda Cleocin Vaginal?

Följ alla anvisningarna på ditt recept etiketten.

Cleocin Vaginal används vanligen vid sänggåendet för 3 till 7 nätter i rad.

Detta läkemedel kommer med patienten instruktioner för säker och effektiv användning.

Tvätta händerna med tvål och vatten före och efter tillämpningen av denna medicin.

Applicera Cleocin Vaginal bara använder engångs applikatorer som medföljer läkemedlet.

Cleocin Vaginal kan orsaka brännande eller irritation om du råkar få det i ögonen.

Om du behöver kirurgi, tala om kirurgen i förväg att du använder Cleocin Vaginal.

Använd denna medicin för hela skriven tid.

Ring din läkare om symtomen inte förbättras, eller om de förvärras när du använder Cleocin Vaginal.

Dela inte detta läkemedel med en annan person, även om de har samma symptom som du har.

Förvara i rumstemperatur borta från fukt och värme.

Vad händer om jag missar en dos?

Använd den missade dosen så snart du kommer ihåg.

Det är bäst att använda Cleocin Vaginal endast vid läggdags, eller när du kommer att vila eller liggande.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Vad ska jag undvika när du använder Cleocin Vaginal?

Undvik att ha samlag eller använda vaginala produkter såsom tamponger, smörjmedel eller douches när du använder denna medicin.

Antibiotika kan orsaka diarré, vilket kan vara ett tecken på en ny infektion.

Cleocin Vaginal biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion: hives;

Sluta använda Cleocin Vaginal och ring din läkare omedelbart om du har:

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar Cleocin Vaginal?

Det är inte troligt att andra läkemedel du tar muntligen eller injicera kommer att ha en effekt på klindamycin används i slidan.

Mer om Cleocin Vaginal (klindamycin topisk)

Andra varumärken: Clindagel, Clindesse, Clindamax, Clindacin P ... 6 mer

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.