Sponsrade länkar

Clindagel

Allmänt namn: klindamycin topisk

Vad är Clindagel?

klindamycin är ett antibiotikum som bekämpar bakterier.

Clindagel (för huden) används för att behandla svår akne hos vuxna och barn som är minst 12 år gammal.

Clindagel kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Du bör inte använda Clindagel om du har ulcerös kolit eller enterit (inflammation i dina tarmar), eller om du någonsin har haft svår diarré orsakad av antibiotika medicin.

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda Clindagel om du är allergisk mot klindamycin eller linkomycin, eller om du har:

Tala om för din läkare om du någonsin har haft:

Det är inte känt om detta läkemedel kommer att skada fostret.

Det kanske inte är säkert att amma ett barn när du använder detta läkemedel.

Clindagel är inte godkänd för användning av någon yngre än 12 år.

Hur ska jag använda Clindagel?

Följ alla riktningar på ditt recept etiketten och läsa alla läkemedel guider eller instruktionsblad.

Ta inte med munnen.

Läs och noga följa bruksanvisningen som medföljer din medicin.

Tvätta händerna före och efter tillämpningen av denna medicin.

Det kan ta upp till flera veckor innan dina symtom förbättras.

Om du behöver operation, berätta för din kirurg du för närvarande använder detta läkemedel.

Förvara i rumstemperatur borta från fukt och värme.

Hålla Clindagel skum kapseln bort från en öppen eld eller hög värme.

Vad händer om jag missar en dos?

Applicera medicin så fort som möjligt, men hoppa över den missade dosen om det nästan är dags för nästa dos.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Överdosering symtom är blodig eller vattnig diarré, som kan uppstå om du absorberar Clindagel genom huden genom att tillämpa för mycket.

Vad ska jag undvika när du tar Clindagel?

Rök inte när du använder Clindagel skum, eller omedelbart efter att tillämpa den.

Antibiotika kan orsaka diarré, vilket kan vara ett tecken på en ny infektion.

Skölj med vatten om detta läkemedel får i dina ögon eller mun.

Använd inte andra läkemedel hud produkter såvida inte din läkare har sagt till.

Clindagel biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion: hives;

Allvarliga biverkningar är osannolika vid klindamycin appliceras på huden, men kan uppstå om läkemedlet absorberas i blodet.

Sluta använda Clindagel och ring din läkare omedelbart om du har:

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar Clindagel?

Tala om för din läkare om alla dina andra mediciner, särskilt:

Denna lista är inte komplett.

Mer om Clindagel (klindamycin topisk)

Andra varumärken: Cleocin T, Clindesse, Cleocin vaginal, Clindamax, ... 8 mer

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.