Sponsrade länkar

Clodan

Allmänt namn: klobetasol topisk

Vad är Clodan?

Clobetasol är en mycket potent steroid.

Clodan (för huden) används för att behandla inflammation och klåda i huden som orsakas av tillstånd såsom eksem och psoriasis.

Clodan kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Följ alla anvisningarna på din medicin etiketten och paket.

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda Clodan om du är allergisk mot det.

Tala om för din läkare om du någonsin har haft:

Clodan bör inte användas på ett barn yngre än 12 år.

Det är inte känt om detta läkemedel kommer att skada fostret.

Om du använder Clodan mot bröstet, undvik områden som kan komma i kontakt med barnets mun.

Hur ska jag använda Clodan?

Följ alla riktningar på ditt recept etiketten och läsa alla läkemedel guider eller instruktionsblad.

Ta inte med munnen.

Använd inte Clodan på trasiga eller infekterad hud.

Tvätta händerna före och efter användning Clodan, om du använder läkemedel för behandling av huden på händerna.

Använd den minsta mängd som är effektiv vid behandling av ditt tillstånd.

Täck inte det behandlade hudområdet inte din läkare säger till.

Om du behandlar blöjområdet inte använda byxor plast eller åtsittande blöjor.

Ring din läkare om symtomen inte förbättras efter 2 veckors behandling, eller om du har tecken på en hudinfektion.

Om du använder detta läkemedel långsiktigt, kan du behöva täta medicinska tester.

Förvara i rumstemperatur borta från fukt och värme.

Klobetasol skum är brandfarlig.

Vad händer om jag missar en dos?

Använd läkemedlet så snart som möjligt, men hoppa över den missade dosen om det nästan är dags för nästa dos.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

En överdos av Clodan förväntas inte producera livshotande symtom.

Vad ska jag undvika när du använder klobetasol aktuell?

Använd inte Clodan att behandla alla tillstånd som inte har kontrollerats av din läkare.

Undvik att använda Clodan att behandla huden i ansiktet, armhålor eller ljumske område utan din läkare.

Inte får detta läkemedel i ögonen.

Clodan biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion: hives;

Allvarliga biverkningar är osannolika vid klobetasol appliceras på huden, men kan uppstå om läkemedlet absorberas i blodet.

Sluta använda detta läkemedel och kontakta din läkare omedelbart om du har:

Clobetasol kan påverka tillväxten hos barn.

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar Clodan?

Läkemedel som används på huden är inte sannolikt kommer att påverkas av andra läkemedel du använder.

Mer om Clodan (klobetasol topisk)

Andra varumärken: Temovate, Clobex, Dermovate, Olux, ... 8 mer

Klassificering

Sponsrade länkar

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.