Sponsrade länkar

Clofera

Allmänt namn: klofedianol och pseudoefedrin

Vad är Clofera?

Klofedianol är en hostdämpande.

Pseudoefedrin är en avsvällande som krymper blodkärl i näsgångarna.

Clofera är en kombination läkemedel som används för behandling av nästäppa, hosta och nästäppa orsakad av allergi, förkylning eller influensa.

Clofera kommer inte behandla en hosta som orsakas av rökning, astma eller emfysem.

Clofera kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Du bör inte använda Clofera om du har obehandlade eller okontrollerade sjukdomar såsom högt blodtryck, hjärtsjukdomar, kranskärlssjukdom, eller en sköldkörtelsjukdom.

Använd inte detta läkemedel om du har använt en MAO-hämmare under de senaste 14 dagarna.

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda detta läkemedel om du har obehandlade eller okontrollerade sjukdomar såsom högt blodtryck, hjärtsjukdomar, kranskärlssjukdom, eller en sköldkörtelsjukdom.

Använd inte detta läkemedel om du har använt en MAO-hämmare under de senaste 14 dagarna.

För att vara säker Clofera är säkert för dig, berätta för din läkare om du har:

Det är inte känt om Clofera skadar fostret.

Klofedianol och pseudoefedrin kan passera över i bröstmjölken och kan skada ett ammande barn.

Hur ska jag ta Clofera?

Använd exakt enligt anvisningar på etiketten, eller som ordinerats av din läkare.

Ge inte detta läkemedel till ett barn yngre än 4 år.

Mäta flytande medicin med en särskild dos-mätning sked eller medicin kopp.

Ring din läkare om symtomen inte förbättras efter 7 dagars behandling, eller om du har feber med huvudvärk, hosta, eller hudutslag.

Om du behöver kirurgi eller medicinska tester, berättar kirurgen eller läkare i förväg om du har tagit en hosta eller kall medicin inom de senaste dagarna.

Förvara i rumstemperatur borta från fukt och värme.

Vad händer om jag missar en dos?

Eftersom Clofera används när det behövs, kan du inte vara på en doseringen.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Vad ska jag undvika när du tar Clofera?

Detta läkemedel kan försämra ditt tänkande eller reaktioner.

Dricka alkohol kan öka vissa biverkningar av klofedianol och pseudoefedrin.

Fråga läkare eller apotekspersonal innan du använder någon annan kall, allergi eller hostmedicin.

Clofera biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har något av dessa tecken på en allergisk reaktion: hives;

Sluta använda Clofera och ring din läkare omedelbart om du har en allvarlig biverkning som:

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar Clofera?

Fråga läkare eller apotekspersonal innan du använder Clofera om du även använda några andra droger, inklusive receptbelagda och receptfria läkemedel, vitaminer och naturläkemedel.

Intag av läkemedlet med andra läkemedel som gör dig sömnig eller långsam din andning kan förvärra dessa effekter.

Mer om Clofera (klofedianol / pseudoefedrin)

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.