Sponsrade länkar

Coagadex

Allmänt namn: koagulationsfaktor X

Vad är Coagadex?

Coagadex (10) är en konstgjord protein som liknar ett naturligt protein i kroppen som hjälper blodet att koagulera.

Coagadex används för att behandla eller förebygga blödning hos personer med ärftlig faktor X brist.

Coagadex kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Följ alla anvisningarna på din medicin etiketten och paket.

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda Coagadex om du har haft en allergisk reaktion mot koagulationsfaktor medicin.

Det är inte känt om detta läkemedel kommer att skada fostret.

Det är inte känt om koagulationsfaktor X går över i bröstmjölk eller om det skulle kunna skada ett ammande barn.

Coagadex är tillverkad av human plasma (en del av blodet) som kan innehålla virus och andra smittämnen.

Hur ska jag använda Coagadex?

Följ alla anvisningarna på ditt recept etiketten.

Coagadex injiceras i en ven genom en IV.

Coagadex är ett pulver läkemedel som måste blandas med en vätska (utspädningsmedel) före användning.

Snurra försiktigt men inte skaka läkemedlet.

Förbered dosen bara när du är redo att ge en injektion.

Läs all patientinformation, medicinering guider och instruktionsblad tillhandahålls dig.

Använd en engångsnål och spruta bara en gång.

När du använder Coagadex, kan du behöva täta blodprover.

Du kan lagra detta läkemedel vid rumstemperatur eller i kylskåp.

Kasta bort oanvänd Coagadex efter utgångsdatumet på medicinetiketten har passerat.

Vad händer om jag missar en dos?

Ring din läkare för instruktioner om du missar en dos av Coagadex.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Vad ska jag undvika när du använder Coagadex?

Följ läkarens anvisningar om eventuella restriktioner på livsmedel, drycker eller aktivitet.

Coagadex biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion: nässelutslag, klåda, stickningar;

Ring din läkare omedelbart om du har:

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar Coagadex?

Andra läkemedel kan interagera med koagulationsfaktor X, inklusive receptbelagda och receptfria läkemedel, vitaminer och naturläkemedel.

Mer om Coagadex (koagulationsfaktor x)

Sponsrade länkar

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.