Sponsrade länkar

Cobolin-M (injektion)

Allmänt namn: cyanokobalamin

Vad är Cobolin-M?

Cobolin-M är en konstgjorda formen av vitamin B12.

Cobolin-M används för att behandla brist på vitamin B12 hos personer med perniciös anemi och andra villkor.

Cobolin-M kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Du bör inte använda Cobolin-M om du är allergisk mot kobolt eller om du har Leber sjukdom.

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda detta läkemedel om du är allergisk mot Cobolin-M eller kobolt, eller om du har Leber sjukdom (en ärftlig form av synförlust).

För att vara säker Cobolin-M är säkert för dig, berätta för din läkare om du har:

FDA graviditet kategori C. Det är inte känt om Cobolin-M kommer att skada fostret.

cyanokobalamin kan passera över i bröstmjölken och kan skada ett ammande barn.

Hur Cobolin-M ges?

Följ alla anvisningarna på ditt recept etiketten.

Cobolin-M injiceras i en muskel eller under huden.

Använd en engångsnål endast en gång.

Dosen behov kan förändras om du blir gravid, om du amma, eller om du äter en vegetarisk kost.

När du använder Cobolin-M, kan du behöva täta blodprover.

Använd Cobolin-M regelbundet för att få mest nytta.

Perniciös anemi också behandlas med folsyra för att upprätthålla röda blodkroppar.

För att behandla perniciös anemi kan du behöva använda Cobolin-M för resten av ditt liv.

Förvara denna medicin i rumstemperatur borta från fukt, värme och ljus.

Vad händer om jag missar en dos?

Ring din läkare för instruktioner om du missar en dos.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Vad ska jag undvika när du använder Cobolin-M?

Undvik att dricka stora mängder alkohol när du behandlas med Cobolin-M.

Cobolin-M biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har något av dessa tecken på en allergisk reaktion: hives;

Ring din läkare omedelbart om du har:

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar Cobolin-M?

Andra läkemedel kan interagera med cyanokobalamin, inklusive receptbelagda och receptfria läkemedel, vitaminer och naturläkemedel.

Mer om Cobolin-M (cyanokobalamin)

Andra varumärken: Vitamin B12, Nascobal, Neuroforte-R, CaloMist ... 6 mer

Klassificering

Sponsrade länkar

Relaterat

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.