Sponsrade länkar

Codal-DM Sirap

Allmänt namn: dextrometorfan, fenylefrin, och pyrilamin

Vad är Codal-DM Syrup?

dextrometorfan är en hostdämpande.

Fenylefrin är en avsvällande som krymper blodkärl i näsgångarna.

Pyrilamin är ett antihistamin som minskar effekterna av naturlig kemisk histamin i kroppen.

Codal-DM Syrup är en kombination läkemedel som används för att behandla hosta, rinnande eller täppt näsa, nysningar, klåda och rinnande ögon som orsakas av allergier, förkylning eller influensa.

Codal-DM Syrup kommer inte att behandla en hosta som orsakas av rökning, astma eller emfysem.

Codal-DM Sirap kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Använd inte detta läkemedel om du har tagit en MAO-hämmare under de senaste 14 dagarna.

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda Codal-DM Syrup om du är allergisk mot dextrometorfan, fenylefrin eller pyrilamin.

Använd inte Codal-DM Syrup om du har tagit en MAO-hämmare under de senaste 14 dagarna.

För att se till detta läkemedel är säkert för dig, berätta för din läkare om du har:

FDA graviditet kategori C. Det är inte känt om Codal-DM Syrup kommer att skada fostret.

Dextrometorfan kan fenylefrin och pyrilamin passera över i bröstmjölken och kan skada ett ammande barn.

Hur ska jag ta Codal-DM Syrup?

Följ alla anvisningarna på ditt recept etiketten.

Ge inte detta läkemedel till ett barn yngre än 4 år.

Mäta flytande medicin med en särskild dos-mätning sked eller medicin kopp.

Ring din läkare om symtomen inte förbättras efter 7 dagars behandling, eller om du har feber med huvudvärk, hosta, eller hudutslag.

Om du behöver kirurgi eller medicinska tester, berättar kirurgen eller läkare i förväg om du har tagit detta läkemedel under de senaste dagarna.

Förvara i rumstemperatur borta från fukt och värme.

Vad händer om jag missar en dos?

Eftersom Codal-DM Syrup tas när det behövs, kan du inte vara på en doseringen.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Vad ska jag undvika när du tar Codal-DM Syrup?

Dricka alkohol kan öka vissa biverkningar av dextrometorfan, fenylefrin, och pyrilamin.

Fråga läkare eller apotekspersonal innan du använder någon annan kall, hosta, allergi eller sömnmedicin.

Detta läkemedel kan orsaka dimsyn och kan försämra ditt tänkande eller reaktioner.

Codal-DM Sirap biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har något av dessa tecken på en allergisk reaktion: hives;

Sluta använda Codal-DM sirap och ring din läkare omedelbart om du har:

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar Codal-DM Syrup?

Tala om för din läkare om alla läkemedel som du använder, inklusive receptbelagda och receptfria läkemedel, vitaminer och naturläkemedel.

Intag av läkemedlet med andra läkemedel som gör dig sömnig eller långsam din andning kan förvärra dessa effekter.

Mer om Codal-DM Sirap (dextrometorfan / fenylefrin / pyrilamin)

Andra varumärken: Codimal DM, Codituss DM

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.