Sponsrade länkar

Codar AR

Allmänt namn: klorfeniramin och kodein

Vad är Codar AR?

Klorfeniramin är ett antihistamin som minskar effekterna av naturlig kemisk histamin i kroppen.

Kodein är ett narkotiskt hostdämpande.

Codar AR är en kombination läkemedel som används för att behandla hosta, rinnande näsa, nysningar, klåda och rinnande ögon som orsakas av allergier eller en vanlig förkylning.

Ge inte detta läkemedel till någon yngre än 18 år som nyligen opererats för att ta bort tonsiller eller polyper.

Codar AR kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Missbruk av denna läkemedel kan orsaka missbruk, överdos ELLER DÖDSFALL.

Detta läkemedel kan bromsa din andning.

Ge inte detta läkemedel till någon yngre än 12 år, eller personer under 18 år som nyligen opererats för att ta bort tonsiller eller polyper.

Använd inte detta läkemedel om du har använt en MAO-hämmare under de senaste 14 dagarna, såsom isokarboxazid, linezolid, metylenblått injektion, fenelzin, rasagilin, selegilin eller tranylcypromin.

Dödliga biverkningar kan uppstå om du använder detta läkemedel med alkohol, eller med andra läkemedel som orsakar dåsighet eller bromsa din andning.

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda Codar AR om du är allergisk mot klorfeniramin eller kodein, eller om du har:

Använd inte detta läkemedel om du har använt en MAO-hämmare under de senaste 14 dagarna.

Tala om för din läkare om du någonsin har haft:

Om du använder kodein när du är gravid kan ditt barn bli beroende av drogen.

Inte amma.

Hur ska jag ta Codar AR?

Följ anvisningarna på ditt recept etiketten och läsa alla medicinering guider.

delar aldrig detta läkemedel med en annan person, speciellt någon med en historia av drogmissbruk eller beroende.

Skaka oral suspension (vätska) innan du mäta en dos.

Mäta flytande medicin noggrant.

Ring din läkare om symtomen inte förbättras efter 5 dagar, eller om du har feber, utslag, eller huvudvärk.

Om du behöver kirurgi eller medicinska tester, berättar kirurgen eller läkare i förväg om du har tagit detta läkemedel under de senaste dagarna.

Förvara i rumstemperatur borta från fukt och värme.

Vad händer om jag missar en dos?

Eftersom Codar AR används när det behövs, kan du inte vara på en doseringen.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Vad ska jag undvika när du tar Codar AR?

Undvik körning eller farlig verksamhet tills du vet hur Codar AR kommer att påverka dig.

Fråga läkare eller apotekspersonal innan du använder andra hosta eller kalla mediciner som kan innehålla liknande ingredienser.

Drick inte alkohol.

Codar AR biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion: hives;

Liksom andra narkotiska läkemedel, kan kodein sakta din andning.

En person att ta hand om du bör söka akut läkarhjälp om du har långsam andning med långa pauser, blåfärgade läppar, eller om du är svårt att vakna.

Sluta använda detta läkemedel och kontakta din läkare omedelbart om du har:

Allvarliga biverkningar kan vara mer sannolikt hos äldre vuxna och de som är överviktiga, undernärda eller försvagade.

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar Codar AR?

Använda Codar AR med andra läkemedel som gör dig sömnig eller långsam din andning kan orsaka farliga biverkningar eller dödsfall.

Tala om för din läkare om alla dina nuvarande mediciner.

Listan är inte komplett och många andra läkemedel kan påverka Codar AR.

Mer om Codar AR (klorfeniramin / kodein)

Andra varumärken: Codeprex, Tuzistra XR, Lexuss 210, Endacof-C ... +2 mer

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.