Sponsrade länkar

Codar D

Allmänt namn: kodein och pseudoefedrin

Vad är Codar D?

Kodein är ett narkotiskt hostdämpande.

Pseudoefedrin är en avsvällande som krymper blodkärl i näsgångarna.

Codar D är en kombination läkemedel som används för att behandla hosta, täppt näsa, och sinus trängsel som allergier eller en vanlig förkylning.

Codar D kommer inte att behandla en hosta som orsakas av rökning, astma eller emfysem.

Codar D kan också användas för andra ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Kodein kan bromsa eller stoppa din andning, och kan vara vanebildande.

Detta läkemedel ska inte användas i någon under 18 år.

Använd inte detta läkemedel om du har använt en MAO-hämmare under de senaste 14 dagarna, såsom isokarboxazid, linezolid, metylenblått injektion, fenelzin, rasagilin, selegilin eller tranylcypromin.

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda Codar D om du är allergisk mot kodein eller pseudoefedrin.

Använd inte detta läkemedel om du har använt en MAO-hämmare under de senaste 14 dagarna.

I vissa människor bryter kodein ner snabbt i levern och når högre än normala nivåer i kroppen.

Ge inte detta läkemedel till någon yngre än 18 år.

För att se till detta läkemedel är säkert för dig, berätta för din läkare om du någonsin har haft:

Om du använder kodein när du är gravid kan ditt barn bli beroende av drogen.

Inte amma.

Hur ska jag ta Codar D?

Använd exakt enligt anvisningar på etiketten, eller som ordinerats av din läkare.

Kodein kan vara vanebildande, även vid regelbundna doser.

Mäta flytande medicin med doseringssprutan försedd, eller med en speciell dos-mätning sked eller medicin kopp.

Ring din läkare om symtomen inte förbättras efter 7 dagars behandling, eller om du har feber med huvudvärk, hosta, eller hudutslag.

Förvara i rumstemperatur borta från fukt och värme.

Håll koll på mängden läkemedel som används för varje ny flaska.

Vad händer om jag missar en dos?

Eftersom Codar D används när det behövs, kan du inte vara på en doseringen.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Vad ska jag undvika när du tar Codar D?

Codar D kan försämra ditt tänkande eller reaktioner.

Drick inte alkohol.

Fråga läkare eller apotekspersonal innan du använder något annat hosta eller kall medicin.

biverkningar Codar D

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion: hives;

Liksom andra narkotiska läkemedel, kan kodein sakta din andning.

En person att ta hand om du bör söka akut läkarhjälp om du har långsam andning med långa pauser, blåfärgade läppar, eller om du är svårt att vakna.

Sluta använda Codar D och ring din läkare omedelbart om du har:

Allvarliga biverkningar kan vara mer sannolikt hos äldre vuxna och de som är överviktiga, undernärda eller försvagade.

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar Codar D?

Intag Codar D med andra läkemedel som gör dig sömnig eller långsam din andning kan orsaka farliga biverkningar eller dödsfall.

Andra läkemedel kan interagera med kodein och pseudoefedrin, inklusive receptbelagda och receptfria läkemedel, vitaminer och naturläkemedel.

Mer om Codar D (kodein / pseudoefedrin)

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.