Sponsrade länkar

Codeprex

Allmänt namn: klorfeniramin och kodein

Vad är Codeprex?

Klorfeniramin är ett antihistamin.

Codeprex används för att behandla nästäppa och hosta i samband med allergier och vanlig förkylning.

Codeprex kan också användas för andra ändamål än de som anges i denna medicinering guide.

Viktig information

Ta inte mer av denna medicin än vad som rekommenderas.

Innan detta läkemedel

Du kanske inte kan ta Codeprex, eller så kan du behöva en dosjustering eller särskild övervakning under behandlingen om du har något av de villkor som anges ovan.

Hur ska jag ta Codeprex?

Ta Codeprex exakt enligt anvisningarna.

Vad händer om jag missar en dos?

Ta den missade dosen så snart du kommer ihåg.

Vad händer om jag överdos?

Symtom på en Codeprex överdosering kan vara svår trötthet, yrsel, huvudvärk, kramper, muntorrhet, kall och fuktig hud, rodnad, stora pupiller, illamående, kräkningar, svårigheter eller minskad andning, blåfärgad hud och medvetslöshet.

Vad ska jag undvika?

Codeprex biverkningar

Andra mindre allvarliga biverkningar kan vara mer benägna att inträffa.

andra än de som anges här kan också uppstå biverkningar.

Vilka andra droger påverkar Codeprex?

Ta inte andra over-the-counter hosta, förkylning, allergi, kost, eller sömn stöd samtidigt som Codeprex utan att först tala med din läkare eller apotekare.

Codeprex kan öka effekten av andra läkemedel som orsakar dåsighet, inklusive antidepressiva, alkohol, andra antihistaminer, smärtstillande, ångest läkemedel, beslag mediciner och muskelavslappnande.

andra än de droger som anges här kan också interagera med Codeprex.

Hur ser min medicinering se ut?

Klorfeniramin och kodein är tillgänglig med ett recept under varumärket Codeprex.

Kom ihåg att hålla denna och alla andra läkemedel utom räckhåll för barn, aldrig dela dina mediciner med andra, och använda denna medicin endast för indikationen ordinerats.

Rådgör alltid med din läkare för att säkerställa att informationen som visas på den här sidan gäller dina personliga förhållanden.

medicinsk Disclaimer

Mer om Codeprex (klorfeniramin / kodein)

Andra varumärken: Tuzistra XR, Tuxarin ER, Codar AR, Endacof-C, ... 2 mer

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.