Sponsrade länkar

Cogentin

Allmänt namn: benstropin

Vad är Cogentin?

Cogentin minskar effekterna av vissa kemikalier i kroppen som kan vara obalanserad till följd av sjukdom (såsom Parkinsons), läkemedelsbehandling eller andra orsaker.

Cogentin används tillsammans med andra läkemedel för att behandla symptomen av Parkinsons sjukdom (muskelspasmer, stelhet, skakningar, dålig muskelkontroll).

Cogentin används också för att behandla och förebygga dessa symtom när de är orsakade av läkemedel, såsom klorpromazin (Thorazine), flufenazin (Prolixin), perfenazin (Trilafon), och andra.

Cogentin kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Cogentin är inte godkänd för användning av någon yngre än 3 år.

Vissa biverkningar av benstropin kan vara mer troligt i äldre vuxna.

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda Cogentin om du är allergisk mot det.

Cogentin är inte godkänd för användning av någon yngre än 3 år.

För att vara säker Cogentin är säkert för dig, berätta för din läkare om du har:

Använda Cogentin under graviditeten kan skada det ofödda barnet.

Det är inte känt om benstropin passerar in bröstmjölk eller om det skulle kunna skada ett ammande barn.

Hur ska jag ta Cogentin?

Följ alla anvisningarna på ditt recept etiketten.

Det är bäst att ta Cogentin vid sänggåendet, särskilt om man tar detta läkemedel endast en gång per dag.

Det kan ta upp till 3 dagar innan symtomen förbättras.

Din mun kan kännas torr när du tar Cogentin.

Dricka mycket vätska när du tar Cogentin.

Muntorrhet kan leda till sjukdomar i tandköttet eller håligheter.

Du ska inte sluta använda någon av dina anti-Parkinson läkemedel plötsligt.

Lagra vid rumstemperatur borta från fukt, värme och ljus.

Vad händer om jag missar en dos?

Ta den missade dosen så snart du kommer ihåg.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Överdosering kan orsaka huvudvärk, svår yrsel, ångest, förvirring, problem med att svälja, varm och torr hud, vidgade pupiller, svag puls, oregelbundna hjärtslag, svimning, eller beslag (konvulsioner).

Vad ska jag undvika när du tar Cogentin?

Cogentin kan försämra ditt tänkande eller reaktioner.

Undvik att bli överhettad eller torkad under träning och i varmt väder.

Om du också ta ketokonazol, inte ta det inom 2 timmar innan du tar Cogentin.

Att dricka alkohol med Cogentin kan orsaka biverkningar.

Cogentin biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion: hives;

Ring din läkare omedelbart om du har:

Biverkningar såsom muntorrhet, förstoppning, och förvirring kan vara mer troligt i äldre vuxna.

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar Cogentin?

Intag Cogentin med andra läkemedel som gör dig sömnig kan förvärra denna effekt.

Tala om för din läkare om alla dina nuvarande mediciner och alla du börjar eller slutar att använda, i synnerhet:

Denna lista är inte komplett.

Mer om Cogentin (benstropin)

Sponsrade länkar

Relaterat

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.