Sponsrade länkar

Colyte med smak Packs

Allmänt namn: polyetylenglykol elektrolytlösning

Vad är Colyte med smak Packs?

Colyte med smak Packs är en laxerande lösning som stimulerar tarmrörelserna.

Colyte med Flavor Packs används för att rengöra tarmen före koloskopi, ett barium röntgen, eller andra tarm förfaranden.

Colyte med smak Förpackningar kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Använd inte Colyte med smak Förpackningar om du har en perforerad tarm, en tarmvred eller svår förstoppning eller kolit eller toxisk megakolon.

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda detta läkemedel om du är allergisk mot polyetylenglykol eller någon annan elektrolyt lösningar (t.ex. Pedialyte eller Gatorade) eller om du har:

Colyte med smak Förpackningar kan orsaka farliga eller livshotande biverkningar hos personer med dessa villkor.

Personer med ätstörningar (såsom anorexi eller bulimi) bör inte använda detta läkemedel utan inrådan av en läkare.

Tala om för din läkare om du någonsin har haft:

Tala om för din läkare om du är gravid eller ammar.

Detta läkemedel kan innehålla fenylalanin.

Hur ska jag ta Colyte med smak Packs?

Följ alla riktningar på ditt recept etiketten och läsa alla läkemedel guider eller instruktionsblad.

Polyetylenglykol elektrolyt pulver måste blandas med vatten i en lösning före användning.

Skaka blandningen väl precis innan du mäta en dos.

Detta läkemedel kommer med instruktioner om när och vad man ska äta eller dricka på din första dagen av behandlingen.

Drick inte Colyte med smak Förpackningar om det har varit mindre än en timme sedan du senast åt fast föda.

Den första vattnig avföring ska visas inom en timme efter det att du börjar dricka Colyte med smak Packs.

Drick mycket klara vätskor (vatten, buljong, svart kaffe, te, tydlig soda) före, under och efter behandlingen.

Lagra den oblandade pulvret vid rumstemperatur borta från fukt och värme.

Förvara den blandade lösningen i ett kylskåp i en upprätt position.

Kasta bort någon Colyte med smak Packs du inte har använt inom 24 till 48 timmar efter det blandades (följ anvisningarna för din specifika varumärke av denna medicin).

Inte äta eller dricka något inom 2 timmar innan medicinska test.

Vad händer om jag missar en dos?

Tala med din läkare om du inte kan dricka all lösning ordinerats åt dig.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Vad ska jag undvika när du tar Colyte med smak Packs?

Undvik att ta andra mediciner, vitaminer eller mineraltillskott inom 1 timme innan du dricker Colyte med smak Packs.

Använd inte andra laxermedel när du använder Colyte med smak Packs inte din läkare har sagt till.

Colyte med Flavor Packs biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion: hives;

Ring din läkare omedelbart om du har:

Du kan behöva dricka vätskan långsammare, eller sluta använda den för en kort tid om du har vissa biverkningar.

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar Colyte med smak Packs?

Tala om för din läkare om alla dina andra mediciner, särskilt:

Denna lista är inte komplett.

Mer om Colyte (polyetylenglykol 3350 med elektrolyter)

Andra varumärken: Golytely, GaviLyte-G, Plenvu, Movprep, ... 6 mer

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.