Sponsrade länkar

Combivent Respimat (inandning)

Allmänt namn: albuterol och ipratropium

Vad är Combivent Respimat?

Combivent Respimat är bronkodilatorer som slappna av musklerna i luftvägarna och öka luftflödet till lungorna.

Combivent Respimat används för att förhindra bronkospasm hos personer med kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) som också använder andra läkemedel för att kontrollera deras tillstånd.

Combivent Respimat kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Uppsök läkare om du tror att detta läkemedel inte fungerar så bra som vanligt.

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda detta läkemedel om du är allergisk mot albuterol (Proventil, Ventolin), ipratropium (Atrovent) eller atropin.

För att se till Combivent Respimat är säkert för dig, berätta för din läkare om du någonsin har haft:

Det är inte känt om detta läkemedel kommer att skada fostret.

Albuterol och ipratropium inandning kan passera över i bröstmjölken och kan skada ett ammande barn.

Combivent Respimat är inte godkänd för användning av någon yngre än 18 år.

Hur ska jag använda Combivent Respimat?

Följ anvisningarna på ditt recept etiketten.

Combivent Respimat används vanligen 4 gånger per dag.

Överanvändning av detta läkemedel kan öka risken för dödsfall.

Combivent Respimat levereras med patienten instruktioner för säker och effektiv användning, och riktningar för priming inhalationsanordningen.

Om du vill använda inhalatorn (Combivent Respimat):

Håll koll på antalet sprayer du har använt.

För att använda lösningen med en nebulisator (Duoneb):

Använd Combivent Respimat regelbundet för att få mest nytta.

Uppsök läkare om du tror att detta läkemedel inte fungerar så bra som vanligt.

När du använder Combivent Respimat, kan du behöva medicinska tester.

Lagra vid rumstemperatur borta från fukt, värme och ljus.

Vad händer om jag missar en dos?

Använd den missade dosen så snart du kommer ihåg.

Använd inte mer än 6 inhalationer under en 24-timmarsperiod.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Vad ska jag undvika när du använder albuterol och ipratropium inhalation?

Om detta läkemedel kommer i ögonen, skölj med vatten och kontakta läkare.

Detta läkemedel kan orsaka dimsyn och kan försämra ditt tänkande eller reaktioner.

Combivent Respimat biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion: hives;

Ring din läkare omedelbart om du har:

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar Combivent Respimat?

Tala om för din läkare om alla dina nuvarande mediciner och alla du börjar eller slutar att använda, i synnerhet:

Denna lista är inte komplett.

Mer om Combivent Respimat (albuterol / ipratropium)

Andra varumärken: DuoNeb

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.