Sponsrade länkar

Comtrex Icke-Drowsy

Allmänt namn: acetaminofen, dextrometorfan, och pseudoefedrin

Vad är Comtrex Icke-Drowsy?

paracetamol är ett smärtstillande och feber reducering.

dextrometorfan är en hostdämpande.

Pseudoefedrin är en avsvällande som krymper blodkärl i näsgångarna.

Comtrex Icke-Drowsy är en kombination läkemedel som används för att behandla huvudvärk, feber, värk i kroppen, hosta, täppt näsa och nästäppa orsakad av allergi, förkylning eller influensa.

Comtrex Icke-Drowsy kommer inte behandla en hosta som orsakas av rökning, astma eller emfysem.

Comtrex Icke-Drowsy kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Ta inte mer av denna medicin än vad som rekommenderas.

I sällsynta fall kan paracetamol orsaka en allvarlig hudreaktion.

Paracetamol finns i många kombinationsläkemedel.

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda denna medicin om du är allergisk mot paracetamol, dextrometorfan, eller pseudoefedrin.

Använd inte detta läkemedel om du har tagit en MAO-hämmare under de senaste 14 dagarna.

Fråga läkare eller apotekspersonal om det är säkert för dig att ta detta läkemedel om du har andra medicinska tillstånd, särskilt:

Det är inte känt om Comtrex Non-Drowsy skadar fostret.

Detta läkemedel kan passera över i bröstmjölken och kan skada ett ammande barn.

Artificiellt sötad kall medicin kan innehålla fenylalanin.

Hur ska jag ta Comtrex Non-Drowsy?

Använd exakt enligt anvisningar på etiketten, eller som ordinerats av din läkare.

Ta inte mer av denna medicin än vad som rekommenderas.

Ge inte detta läkemedel till ett barn yngre än 4 år.

Mät flytande medicin med en speciell dos mätning sked eller medicin kopp, inte med ett vanligt bord sked.

Den tuggtablett ska tuggas ordentligt innan du sväljer det.

Lös upp ett paket av pulvret i minst 4 dl vatten.

Ta inte mer än 7 dagar i rad.

Om du behöver kirurgi eller medicinska tester, berättar kirurgen eller läkare i förväg om du har tagit detta läkemedel under de senaste dagarna.

Förvara i rumstemperatur borta från fukt och värme.

Vad händer om jag missar en dos?

Eftersom Comtrex Icke-Drowsy används när det behövs, kan du inte vara på en doseringen.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

De första tecknen på en acetaminofen överdosering inkluderar förlust av aptit, illamående, kräkningar, magsmärtor, svettning, och förvirring eller svaghet.

Vad ska jag undvika när du tar Comtrex Non-Drowsy?

Fråga läkare eller apotekspersonal innan du använder någon annan kall, allergi, smärta eller sömn medicin.

Detta läkemedel kan försämra ditt tänkande eller reaktioner.

Undvik att dricka alkohol.

Comtrex Icke-dåsig biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har något av dessa tecken på en allergisk reaktion: hives;

I sällsynta fall kan paracetamol orsaka en allvarlig hudreaktion som kan vara dödlig.

Sluta använda detta läkemedel och kontakta din läkare omedelbart om du har:

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar Comtrex Non-Drowsy?

Andra läkemedel kan interagera med paracetamol, dextrometorfan, och pseudoefedrin, inklusive receptbelagda och receptfria läkemedel, vitaminer och naturläkemedel.

Mer om Comtrex Non-Drowsy (paracetamol / dextrometorfan / pseudoefedrin)

Andra varumärken: Theraflu (pseudoefedrin) Dagtid sträng kyla, Vicks Dayquil Dag Cold / Flu (gamla formulering), Dagtid förkylning och influensa Relief, Dagtid kall, ... 2 mer

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.