Sponsrade länkar

Conex

Allmänt namn: dexbrompheniramine och pseudoefedrin

Vad är Conex?

Dexbrompheniramine är ett antihistamin som minskar effekterna av naturlig kemisk histamin i kroppen.

Pseudoefedrin är en avsvällande som krymper blodkärl i näsgångarna.

Conex är en kombination läkemedel som används för att behandla symtom på förkylning eller säsongs allergier, inklusive nysningar, rinnande eller täppt näsa och kliande, rinnande ögon.

Conex kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Använd inte Conex om du har använt en MAO-hämmare under de senaste 14 dagarna, såsom isokarboxazid, linezolid, metylenblått injektion, fenelzin, rasagilin, selegilin eller tranylcypromin.

Du bör inte använda antihistamin medicin för att göra ett barn sömnig.

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda detta läkemedel om du är allergisk mot dexbrompheniramine eller pseudoefedrin.

Använd inte detta läkemedel om du har tagit en MAO-hämmare under de senaste 14 dagarna.

Fråga läkare eller apotekspersonal om det är säkert för dig att använda detta läkemedel om du har andra medicinska tillstånd, särskilt:

Det är inte känt om Conex skadar fostret.

Det är inte känt om dexbrompheniramine och pseudoefedrin går över i bröstmjölk eller om det skulle kunna skada ett ammande barn.

Artificiellt sötad flytande kall medicin kan innehålla fenylalanin.

Hur ska jag ta Conex?

Använd exakt enligt anvisningar på etiketten, eller som ordinerats av din läkare.

Fråga alltid en läkare innan du ger Conex till ett barn yngre än 6 år.

Inte krossa, tugga eller bryta en förlängd frisättning.

Mäta flytande medicin med doseringssprutan försedd, eller med en speciell dos-mätning sked eller medicin kopp.

Ring din läkare om symtomen inte förbättras efter 7 dagars behandling, eller om du har feber med huvudvärk, hosta, eller hudutslag.

Detta läkemedel kan orsaka onormala resultat med allergi hudtest.

Om du behöver kirurgi, tala om kirurgen i förväg om du har tagit en kall medicin inom de senaste dagarna.

Förvara i rumstemperatur borta från fukt och värme.

Vad händer om jag missar en dos?

Eftersom kall medicin tas som behövs, kan du inte vara på en doseringen.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Vad ska jag undvika när du tar Conex?

Undvik att dricka alkohol.

Fråga läkare eller apotekspersonal innan du använder någon annan kall, allergi eller sömnmedicin.

Conex kan försämra ditt tänkande eller reaktioner.

Conex biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion: hives;

Sluta använda detta läkemedel och kontakta din läkare omedelbart om du har:

Biverkningar kan vara mer sannolikt hos äldre vuxna.

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar Conex?

Fråga läkare eller apotekspersonal innan du använder Conex om du även använda några andra droger, inklusive receptbelagda och receptfria läkemedel, vitaminer och naturläkemedel.

Intag av läkemedlet med andra läkemedel som gör dig sömnig eller långsam din andning kan förvärra dessa effekter.

Mer om Conex (dexbrompheniramine / pseudoefedrin)

Andra varumärken: Dixaphedrine, Drixoral förkylning och allergi

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.