Sponsrade länkar

CORTISPORIN-TC (otisk)

Vad är CORTISPORIN-TC?

Kolistin och neomycin är antibiotika som bekämpar bakterier.

Hydrokortison är en steroid.

Thonzonium är ett vätmedel.

CORTISPORIN-TC (för öronen) är en kombination läkemedel som används för att behandla yttre öroninfektioner orsakade av bakterier.

CORTISPORIN-TC kommer inte att behandla en virusinfektion såsom herpes eller bältros.

CORTISPORIN-TC kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Du bör inte använda CORTISPORIN-TC om du har ett hål i trumhinnan (brusten trumhinnan).

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda detta läkemedel om du är allergisk mot kolistin, hydrokortison, neomycin eller thonzonium, eller om du har ett hål i trumhinnan (brusten trumhinnan).

FDA graviditet kategori C. Det är inte känt om CORTISPORIN-TC kommer att skada fostret.

Kolistin, hydrokortison, neomycin och thonzonium öron kan passera över i bröstmjölken och kan skada ett ammande barn.

Detta läkemedel ska inte användas på barn yngre än ett år gamla.

Hur ska jag använda CORTISPORIN-TC?

Följ alla anvisningarna på ditt recept etiketten.

Innan du använder läkemedlet, ren och torr hörselgången med steril bomull.

Skaka örondroppar väl strax före varje användning.

För att använda örondroppar:

Som ett alternativ till att släppa medicinen i örat, kan du sätta in en liten bit bomull i hörselgången och sedan släppa medicinen direkt på bomull för att suga den.

Ring din läkare om symtomen inte förbättras, eller om de förvärras när du använder CORTISPORIN-TC öron.

Använd denna medicin för hela skriven tid.

Använd inte CORTISPORIN-TC längre än 10 dagar i rad, om inte din läkare säger till.

Förvara i rumstemperatur borta från fukt och värme.

Vad händer om jag missar en dos?

Använd den missade dosen så snart du kommer ihåg.

Vad händer om jag överdos?

En överdos av CORTISPORIN-TC förväntas inte vara farliga.

Vad ska jag undvika när du använder detta läkemedel?

Detta läkemedel är endast användas i öronen.

CORTISPORIN-TC biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har något av dessa tecken på en allergisk reaktion: hives;

Sluta använda detta läkemedel och kontakta din läkare omedelbart om du har:

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar CORTISPORIN-TC?

Det är inte troligt att andra läkemedel du tar muntligen eller injicerar kommer att ha en effekt på CORTISPORIN-TC öron används i öronen.

Mer om CORTISPORIN-TC (kolistinsulfat / hydrokortison / neomycin / thonzonium bromid otisk)

Andra varumärken: Coly-mycin S

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.