Sponsrade länkar

Cortone Acetate

Allmänt namn: kortison

Vad är Cortone Acetate?

Cortone Acetate är en steroid som förhindrar utsläpp av ämnen i kroppen som orsakar inflammation.

Cortone Acetat används för att behandla många olika tillstånd, såsom allergiska sjukdomar, hudsjukdomar, ulcerös kolit, artrit, lupus, psoriasis, eller andningsstörningar.

Cortone Acetate kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Du bör inte använda denna medicin om du är allergisk mot Cortone Acetate, eller om du har en svampinfektion som helst i kroppen.

Innan Cortone Acetate, berätta för din läkare om alla dina medicinska tillstånd, och om alla andra läkemedel du använder.

Dosen behov kan förändras om du har kirurgi, är sjuk, är under stress eller har feber eller infektion.

Undvik att vara nära människor som är sjuka eller har infektioner.

Ta inte emot en "live" vaccin när du använder Cortone acetat.

Sluta inte använda Cortone Acetate plötsligt, eller du kan ha obehagliga abstinensbesvär.

Använd en medicinsk varning tag eller bära ett ID-kort som anger att du tar Cortone acetat.

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda denna medicin om du är allergisk mot Cortone Acetate, eller om du har en svampinfektion som helst i kroppen.

Steroid läkemedel kan försvaga immunförsvaret, vilket gör det lättare för dig att få en infektion.

För att du kan säkert ta Cortone Acetate, berätta för din läkare om du har något av dessa andra villkor:

Det är inte känt om Cortone Acetate kommer att skada fostret.

kortison kan passera över i bröstmjölken och kan skada ett ammande barn.

Steroider kan påverka tillväxten hos barn.

Hur ska jag ta Cortone Acetate?

Ta precis som ordinerats av din läkare.

Din läkare kan ibland ändra din dos så att du får bästa möjliga resultat.

Dosen behov kan förändras om du har kirurgi, är sjuk, är under stress eller har feber eller infektion.

Detta läkemedel kan orsaka onormala resultat med vissa medicinska tester.

Sluta inte använda Cortone Acetate plötsligt, eller du kan ha obehagliga abstinensbesvär.

Använd en medicinsk varning tag eller bära ett ID-kort som anger att du tar Cortone acetat.

Lagra vid rumstemperatur borta från fukt, värme och ljus.

Vad händer om jag missar en dos?

Ta den missade dosen så snart du kommer ihåg.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

En överdos av Cortone Acetate förväntas inte producera livshotande symtom.

Vad ska jag undvika när du tar kortison?

Undvik att vara nära människor som är sjuka eller har infektioner.

Ta inte emot en "live" vaccin när du använder Cortone acetat.

Undvik att dricka alkohol när du tar Cortone acetat.

Cortone Acetat biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har något av dessa tecken på en allergisk reaktion: hives;

Ring din läkare på en gång om du har något av dessa allvarliga biverkningar:

Mindre allvarliga biverkningar kan vara:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar Cortone Acetate?

Många läkemedel kan interagera med Cortone acetat.

Listan är inte komplett och det finns många andra läkemedel som kan interagera med Cortone acetat.

Mer om Cortone acetat (kortison)

Klassificering

Sponsrade länkar

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.