Sponsrade länkar

Cosamin DS

Allmänt namn: kondroitin och glukosamin

Vad är Cosamin DS?

Kondroitin är en naturligt förekommande substans som bildas av sockerkedjor.

glukosamin är socker protein som hjälper kroppen bygga brosk (hård bindväv huvudsakligen belägna på benen nära lederna).

Cosamin DS är en kombinationsprodukt som har använts i alternativ medicin som en möjligen effektivt hjälpmedel vid behandling av artros smärta.

Andra användningsområden inte visat forskning har innefattat behandling av reumatoid artrit, benskörhet, grå starr, glaukom, problem med urinblåsan, hjärtsjukdomar, högt kolesterol, eller TMJ (käkleden sjukdom).

Cosamin DS är ett gemensamt tillägg som inte är avsedd för medicinskt bruk och har inte godkänts av FDA på grund av dess klassificering som ett komplement.

Cosamin DS säljs ofta som ett gemensamt tillägg.

Cosamin DS kan också användas för ändamål som inte nämns i denna produktguide.

Viktig information

Följ alla anvisningarna på produktens etikett och förpackning.

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda denna produkt om du är allergisk mot Cosamin DS;

Fråga läkare, apotekare eller annan vårdgivare om det är säkert för dig att använda denna produkt om du har:

Det är inte känt om Cosamin DS kommer att skada fostret.

Chondroitin och glukosamin kan passera över i bröstmjölken och kan skada ett ammande barn.

Ge inte något gemensamt komplement till ett barn utan läkares inrådan.

Hur ska jag ta Cosamin DS?

När man överväger att använda växtbaserade kosttillskott, rådfråga din läkare.

Om du väljer att använda Cosamin DS, använda den enligt anvisningarna på förpackningen eller enligt anvisningar från din läkare, apotekare eller annan vårdgivare.

Använd inte olika formuleringar av kondroitin och glukosamin samtidigt utan läkares inrådan.

Om du behöver kirurgi eller tandvård, sluta ta Cosamin DS minst 2 veckor i förväg.

Ring din läkare om villkoret du behandlar med Cosamin DS inte förbättras, eller om det blir värre när du använder denna produkt.

Förvara i rumstemperatur borta från fukt och värme.

Vad händer om jag missar en dos?

Hoppa över den missade dosen om det nästan är dags för nästa dos.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Vad ska jag undvika när du tar Cosamin DS?

Följ din läkare instruktioner om eventuella restriktioner på livsmedel, drycker eller aktivitet.

Cosamin DS biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion: hives;

Sluta använda Cosamin DS och ringa din läkare på en gång om du har:

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar Cosamin DS?

Ta inte Cosamin DS utan läkare om du använder något av följande läkemedel:

Denna lista är inte komplett.

Mer om Cosamin DS (kondroitin / glukosamin)

Andra varumärken: Osteo Bi-Flex, Schiff Flytta Free, Cidaflex, Glucoten ... 3 mer

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.