Sponsrade länkar

Crisaborole topisk

Vad är crisaborole aktuellt?

Crisaborole är ett icke-steroidalt läkemedel som blockerar en viss substans i kroppen som utlöser inflammatoriska symptom på eksem (atopisk dermatit).

Crisaborole topikal (för användning på huden) används för att behandla mild till måttlig eksem hos vuxna och barn som är minst 2 år.

Crisaborole aktuellt kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Följ alla anvisningarna på din medicin etiketten och paket.

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda crisaborole aktuellt om du är allergisk mot det.

Det är inte känt om crisaborole aktuellt kommer att skada fostret.

Det kanske inte är säkert att amma medan du använder detta läkemedel.

Crisaborole aktuell är inte godkänd för användning av någon yngre än 2 år.

Hur ska jag använda crisaborole aktuell?

Följ alla riktningar på ditt recept etiketten och läsa alla läkemedel guider eller instruktionsblad.

Ta inte med munnen.

Applicera ett tunt lager på den drabbade huden.

Tvätta händerna efter att tillämpa denna medicin, om du inte använder den för att behandla eksem på händerna.

Läs och noga följa bruksanvisningen som medföljer din medicin.

Förvara i rumstemperatur borta från fukt och värme.

Vad händer om jag missar en dos?

Applicera medicin så fort som möjligt, men hoppa över den missade dosen om det nästan är dags för nästa dos.

Vad händer om jag överdos?

En överdos av crisaborole aktuell förväntas inte vara farliga.

Vad ska jag undvika när du använder crisaborole aktuell?

Följ läkarens anvisningar om eventuella restriktioner på livsmedel, drycker eller aktivitet.

Crisaborole topiska biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion: nässelutslag, klåda, hud rodnad eller svullnad;

Sluta använda crisaborole aktuella och ring din läkare omedelbart om du har:

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Crisaborole topisk dosering informationen

Vanliga vuxendos för atopisk dermatit:

Applicera ett tunt lager på det drabbade området (er) två gånger per dayUse: För topisk behandling av mild till måttlig atopisk dermatit

Vanliga pediatrisk dos för atopisk dermatit:

2 år eller äldre: Applicera ett tunt lager på det drabbade området (er) två gånger per dayUse: För topisk behandling av mild till måttlig atopisk dermatit

Vilka andra droger påverkar crisaborole aktuellt?

Läkemedel som används på huden är inte sannolikt kommer att påverkas av andra läkemedel du använder.

Mer om crisaborole aktuellt

Andra varumärken: Eucrisa

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.