Sponsrade länkar

Critic-Aid Clear AF

Allmänt namn: mikonazol topisk

Vad är Critic-Aid Clear AF?

Critic-Aid Clear AF är ett svampdödande läkemedel.

Critic-Aid Clear AF (för huden) används för att behandla hudinfektioner såsom fotsvamp, Jock kliar, ringorm, tinea versicolor (en svamp som missfärgar huden), och jästinfektioner i huden.

Critic-Aid Clear AF kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Följ alla anvisningarna på din medicin etiketten och paket.

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda Critic-Aid Clear AF om du är allergisk mot mikonazol.

Fråga läkare eller apotekspersonal om det är säkert för dig att använda detta läkemedel om du har andra medicinska tillstånd, särskilt:

Det är inte känt om Critic-Aid Clear AF kommer att skada fostret.

Det är inte känt om mikonazol aktuellt passerar in bröstmjölk eller om det skulle kunna skada ett ammande barn.

Hur ska jag använda Critic-Aid Clear AF?

Använd exakt enligt anvisningar på etiketten, eller som ordinerats av din läkare.

Ta inte med munnen.

Critic-Aid Clear AF ska inte användas i slidan eller ändtarmen.

Tvätta händerna före och efter användning av detta läkemedel, om du behandlar en hudåkomma på händerna.

Ren och torr det drabbade området.

Täck inte det behandlade hudområdet inte din läkare säger till.

Använd denna medicin för hela skriven tid.

Ring din läkare om infektionen inte klara upp i 2 veckor (eller 4 veckor för fotsvamp), eller om det verkar bli värre.

Förvara i rumstemperatur borta från fukt och värme.

Vad händer om jag missar en dos?

Applicera den missade dosen så snart du kommer ihåg.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Vad ska jag undvika när du använder Critic-Aid Clear AF?

Undvik att få denna medicin i dina ögon, näsa eller mun.

Undvik att bära åtsittande, syntetiska kläder som inte tillåter luftcirkulation.

Critic-Aid Clear AF biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion: hives;

Sluta använda Critic-Aid Clear AF och ring din läkare omedelbart om du har:

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Även om risken för allvarliga biverkningar är låg när Critic-Aid Clear AF appliceras på huden, kan biverkningar uppstå om läkemedlet absorberas i blodet, inklusive:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar Critic-Aid Clear AF?

Det är inte troligt att andra läkemedel du tar muntligen eller injicera kommer att ha en effekt på lokalt applicerad mikonazol.

Mer om Critic-Aid Clear AF (mikonazol aktuellt)

Andra varumärken: Monistat 7 Monistat 3-dagars Kombination Pack, Monistat 1-dag eller natt Kombination Pack, Baza Antifungal, ... 31 mer

Sponsrade länkar

Relaterat

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.