Sponsrade länkar

Cubicin RF

Allmänt namn: daptomycin

Vad är Cubicin RF?

Cubicin RF är ett antibiotikum som används för att behandla bakteriella infektioner i huden och underliggande vävnader, och infektioner som har kommit in i blodomloppet.

Cubicin RF används för komplicerade infektioner, inklusive MRSA eller "sjukhussjukan" infektioner.

Cubicin RF kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Följ alla anvisningarna på din medicin etiketten och paket.

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda Cubicin RF om du är allergisk mot det.

Tala om för din läkare om du någonsin har haft:

Det är inte känt om Cubicin RF kommer att skada fostret.

Det kanske inte är säkert att amma medan du använder detta läkemedel.

Hur ska jag använda Cubicin RF?

Följ alla riktningar på ditt recept etiketten och läsa alla läkemedel guider eller instruktionsblad.

Cubicin RF ges som en infusion i en ven.

Läs och noga följa bruksanvisningen som medföljer din medicin.

Cubicin RF ibland ges långsamt och infusionen kan ta 30 till 60 minuter att slutföra.

Cubicin RF måste blandas med en vätska (utspädningsmedel) före användning.

Du kan behöva täta blodprover och urin.

Detta läkemedel kan orsaka felaktiga resultat med vissa medicinska tester.

Använd denna medicin för hela skriven tid, även om symtomen snabbt förbättras.

Förvara Cubicin RF i kylskåp.

Du kan också lagra blandade Cubicin RF upp till 12 timmar vid rumstemperatur.

Varje flaska (flaska) är endast en användning.

Använd en nål och spruta endast en gång och sedan placera dem i en punkteringssäker "vassa" container.

Vad händer om jag missar en dos?

Ring din läkare för instruktioner om du missar en dos.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Vad ska jag undvika när du använder Cubicin RF?

Antibiotika kan orsaka diarré, vilket kan vara ett tecken på en ny infektion.

biverkningar Cubicin RF

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion: hives;

Ring din läkare omedelbart om du har:

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar Cubicin RF?

Tala om för din läkare om alla dina andra läkemedel, särskilt en "statin" kolesterolet medicin som:

Denna lista är inte komplett.

Mer om Cubicin RF (daptomycin)

Andra varumärken: Cubicin

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.