Sponsrade länkar

Cutivate

Allmänt namn: flutikason topisk

Vad är Cutivate?

flutikason är en steroid.

Cutivate (för huden) används för att behandla inflammation och klåda som orsakas av ett antal hudåkommor såsom allergiska reaktioner, eksem och psoriasis.

Cutivate kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Följ alla anvisningarna på din medicin etiketten och paket.

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda Cutivate om du är allergisk mot flutikason eller formaldehyd.

För att se till Cutivate är säkert för dig, berätta för din läkare om du har:

Det är inte känt om detta läkemedel kommer att skada fostret.

Det är inte känt om flutikason aktuellt passerar in bröstmjölk eller om det skulle kunna skada ett ammande barn.

Cutivate bör inte användas på ett barn som är yngre än 3 månader gammal.

Hur ska jag använda Cutivate?

Följ alla anvisningarna på ditt recept etiketten.

Ta inte med munnen.

Läs all patientinformation, medicinering guider och instruktionsblad tillhandahålls dig.

Tvätta händerna före och efter användning Cutivate, om du använder läkemedel för behandling av huden på händerna.

Täck inte det behandlade hudområdet inte din läkare säger till.

Vid behandling blöjområdet av en baby, inte använder byxor plast eller åtsittande blöjor.

Om du behöver kirurgi, tala om kirurgen i förväg att du använder Cutivate.

Använd Cutivate bara tills din hudsjukdom rensar upp.

Du bör inte använda Cutivate under längre tid än 4 veckor, om inte din läkare säger till.

Håll flaskan ordentligt stängd när den inte används.

Vad händer om jag missar en dos?

Använd den missade dosen så snart du kommer ihåg.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Vad ska jag undvika när du använder Cutivate?

Använd inte Cutivate att behandla någon hudåkomma som inte har kontrollerats av din läkare.

Använd inte Cutivate att behandla hudåkommor runt munnen, ändtarmen eller könsorganen.

Skölj med vatten om detta läkemedel får i dina ögon.

Cutivate biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion: hives;

Topisk steroid medicin kan absorberas genom huden, vilket kan orsaka steroid biverkningar i hela kroppen.

Sluta använda flutikason och ring din läkare omedelbart om du har:

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar Cutivate?

Det är inte troligt att andra läkemedel du tar muntligen eller injicera kommer att ha en effekt på lokalt applicerad flutikason.

Mer om Cutivate (flutikason topisk)

Klassificering

Sponsrade länkar

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.