Sponsrade länkar

Cyklokapron

Allmänt namn: tranexamsyra

Vad är Cyklokapron (Cyklokapron)?

Cyklokapron är en konstgjord form av en aminosyra (protein) som kallas lysin.

Cyklokapron används för att förhindra blödning hos personer med hemofili som behöver ha en tand drog.

Cyklokapron kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Du bör inte använda Cyklokapron om du är färgblind, om du har problem med blodkärlen i ögonen, eller om du någonsin har haft en stroke, blodpropp eller blödning i hjärnan.

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda Cyklokapron om du är allergisk mot Cyklokapron, eller om du har:

För att se till Cyklokapron är säkert för dig, berätta för din läkare om du har:

Det är inte känt om Cyklokapron skadar fostret.

Cyklokapron kan passera över i bröstmjölken och kan skada ett ammande barn.

Hur Cyklokapron ges?

Följ alla anvisningarna på ditt recept etiketten.

Cyklokapron injiceras i en ven genom en IV precis innan din tand dras.

Du kan visas hur man använder en IV hemma.

För att vara säker på att detta läkemedel inte orsakar skadliga effekter, kan din vision måste testas när du använder Cyklokapron.

Förvara denna medicin i rumstemperatur borta från fukt och värme.

Vad händer om jag missar en dos?

Ring din läkare för instruktioner om du missar en dos.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Vad ska jag undvika när du använder Cyklokapron?

Detta läkemedel kan försämra din vision.

Cyklokapron biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion: hives;

Sluta använda Cyklokapron och ring din läkare omedelbart om du har:

Vanliga biverkningar är:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar Cyklokapron?

Tala om för din läkare om alla andra läkemedel som du använder, i synnerhet:

Denna lista är inte komplett.

Mer om Cyklokapron (tranexamsyra)

Andra varumärken: Lysteda

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.