Sponsrade länkar

Cyklopentolat och fenylefrin ögon

Vad är cyklopentolat och fenylefrin ögon?

cyklopentolat ögon slappnar av musklerna i ögat att vidga (bredda) din elev.

fenylefrin är en vasokonstriktor som krymper blodkärl.

Cyklopentolat och fenylefrin ögon (för ögonen) är en kombination läkemedel som används för att vidga dina elever som förberedelse för en synundersökning.

Cyklopentolat och fenylefrin kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Du bör inte få cyklopentolat och fenylefrin ögon om du har obehandlad trångvinkelglaukom.

Innan detta läkemedel

Du bör inte få detta läkemedel om du är allergisk mot cyklopentolat eller fenylefrin (fenylefrin är också en avsvällande finns i många kalla och sinus läkemedel), eller om du har:

För att vara säker cyklopentolat och fenylefrin är säkert för dig, berätta för din läkare om du har:

FDA graviditet kategori C. Det är inte känt om cyklopentolat och fenylefrin kommer att skada fostret.

Det är inte känt om cyklopentolat och fenylefrin går över i bröstmjölk eller om det skulle kunna skada ett ammande barn.

Hur cyklopentolat och fenylefrin ögon ges?

cyklopentolat och fenylefrin oftalmisk ges som ögondroppar placeras i ett eller båda ögonen.

Tala om för din läkare omedelbart om du har svår brännande, stickande eller irritation i ögonen.

Efter dropparna placeras i ögat, tryck försiktigt fingret till insidan ögonvrån för 2 till 3 minuter, för att hålla vätske rinner ned din tårkanalen.

Om ett barn har behandlats med detta läkemedel, undvika att låta barnet att gnugga eller torka ögonen.

Tvätta händerna efter att röra vid ögon.

Vad händer om jag missar en dos?

Eftersom du kommer att få cyklopentolat och fenylefrin i en klinisk miljö, är du inte sannolikt att missa en dos.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Vad ska jag undvika efter att ha fått cyklopentolat och fenylefrin ögon?

Undvika exponering för solljus, sollampor eller solarier i flera timmar efter att du behandlas med cyklopentolat och fenylefrin ögon.

Undvik att få detta läkemedel i munnen.

Undvik att mata ett barn för minst 4 timmar efter det att barnet har behandlats med cyklopentolat och fenylefrin.

Cyklopentolat och fenylefrin oftalmisk biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har något av dessa tecken på en allergisk reaktion: hives;

Ring din läkare omedelbart om du har:

Spädbarn och barn kan vara mer benägna att ha biverkningar från cyklopentolat och fenylefrin ögon.

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar cyklopentolat och fenylefrin ögon?

Det är inte troligt att andra läkemedel du tar muntligen eller injicera kommer att ha en effekt på cyklopentolat och fenylefrin används i ögonen.

Mer om cyklopentolat / fenylefrin ögon

Andra varumärken: Cyclomydril

Klassificering

Sponsrade länkar

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.