Sponsrade länkar

Cylate

Allmänt namn: cyklopentolat oftalmisk

Vad är Cylate?

cyklopentolat slappnar av musklerna i ögat att vidga (bredda) din elev.

Cylate (för ögonen) används för att vidga din elev som förberedelse för en synundersökning.

Cylate kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Du bör inte få Cylate om du har trångvinkelglaukom.

Innan detta läkemedel

Du bör inte få detta läkemedel om du någonsin har haft en allvarlig allergisk reaktion mot Cylate, eller om du har trångvinkelglaukom.

För att vara säker Cylate är säkert för dig, berätta för din läkare om du har glaukom.

FDA graviditet kategori C. Det är inte känt om Cylate skadar fostret.

Det är inte känt om cyklopentolat ögon passerar in bröstmjölk eller om det skulle kunna skada ett ammande barn.

Hur ska är Cylate ges?

Cylate ges vanligen ca 40 till 50 minuter innan din synundersökning eller annat förfarande.

En vårdgivare kommer att placera ögondroppar i ögonen.

När du får dropparna, blunda för 2 eller 3 minuter med huvudet tippas ned, utan att blinka eller skelning.

Cylate kan orsaka matningsproblem hos spädbarn.

Vad händer om jag missar en dos?

Eftersom Cylate används som behövs, inte har en daglig dosering schema.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Vad ska jag undvika efter att ha fått Cylate?

Cylate kan orsaka dimsyn upp till 24 timmar efter att ha använt den.

Cylate kan också göra dina ögon mer känsliga för ljus.

Cylate biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har något av dessa tecken på en allergisk reaktion: hives;

Berätta för dina vårdgivare direkt om du har:

Spädbarn och småbarn kan vara mer benägna att ha biverkningar från Cylate.

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar Cylate?

Det är inte troligt att andra läkemedel du tar muntligen eller injicera kommer att ha en effekt på cyklopentolat används i ögonen.

Mer om Cylate (cyklopentolat ögon)

Andra varumärken: Cyclogyl, Ak-Pentolate, Ocu-Pentolate

Klassificering

Sponsrade länkar

Relaterat

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.