Sponsrade länkar

Cystadane

Allmänt namn: betain

Vad är Cystadane?

Cystadane verkar genom att förhindra uppbyggnad av en aminosyra som kallas homocystein.

Cystadane används för att minska homocysteinnivåer i människor med en genetisk tillstånd som kallas homocystinuri, i vilken aminosyran byggs upp i kroppen.

Cystadane kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Följ alla anvisningarna på din medicin etiketten och paket.

Innan detta läkemedel

För att du kan säkert ta Cystadane, berätta för din läkare om alla dina medicinska tillstånd.

Tala om för din läkare om du är gravid eller ammar.

Hur ska jag ta Cystadane?

Följ alla riktningar på ditt recept etiketten och läsa alla läkemedel guider eller instruktionsblad.

Cystadane är ett pulver läkemedel som måste blandas med en vätska innan den används.

Skaka försiktigt pulvermedicinflaskan före mätning dosen.

Blanda Cystadane pulver med 4 till 6 dl vatten, juice, mjölk, modersmjölksersättning, eller mjuk mat.

Cystadane doser baseras på vikt hos små barn.

Du kan behöva täta blodprover.

Cystadane är bara en del av ett komplett program av behandling som även kan inkludera andra vitamin- och mineraltillskott och en speciell diet.

Store Cystadane pulver vid rumstemperatur borta från fukt och värme.

Vad händer om jag missar en dos?

Ta medicinen så fort som möjligt, men hoppa över den missade dosen om det nästan är dags för nästa dos.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Vad ska jag undvika när du tar Cystadane?

Följ läkarens anvisningar om eventuella restriktioner på livsmedel, drycker eller aktivitet.

Cystadane biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion: hives;

Ring din läkare omedelbart om du har:

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar Cystadane?

Andra läkemedel kan påverka Cystadane, inklusive receptbelagda och receptfria läkemedel, vitaminer och naturläkemedel.

Mer om Cystadane (betain)

Sponsrade länkar

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.