Sponsrade länkar

CYSTAGON

Allmänt namn: cysteamin

Vad är CYSTAGON?

CYSTAGON verkar genom att minska mängden av cystin (en aminosyra) i kroppen.

CYSTAGON används för att behandla nefropatisk cystinos (NEF-roe-PATH-ik SIS-tenn-OH-sis), en sällsynt genetisk störning som orsakar en ansamling av cystin i njurarna och andra organ.

Den CYSTAGON varumärke CYSTAGON är för vuxna och barn.

CYSTAGON kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Följ alla anvisningarna på din medicin etiketten och paket.

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda CYSTAGON om du är allergisk mot CYSTAGON eller penicillamin.

För att se till CYSTAGON är säkert för dig, berätta för din läkare om du har:

Det är inte känt om CYSTAGON skadar fostret.

Det är inte känt om cysteamin passerar in bröstmjölk eller om det skulle kunna skada ett ammande barn.

Procysbi bör inte ges till barn yngre än 2 år utan läkares råd.

Hur ska jag använda CYSTAGON?

Följ alla anvisningarna på ditt recept etiketten.

För ett barn yngre än 6 år att ta CYSTAGON bör kapseln inte sväljas hela eller kvävning kan leda till.

Ta Procysbi med fruktjuice, men inte grapefruktjuice.

Du kan ta Procysbi med eller utan mat, men ta det på samma sätt varje gång.

Inte krossa eller tugga en Procysbi kapsel eller medicinen i den.

Om du inte kan svälja en kapsel helhet följa patienten instruktioner för att blanda läkemedlet med vissa livsmedel.

När du använder CYSTAGON kan du behöva täta blodprover.

Cystinos behandlas ofta med en kombination av läkemedel, innefattande vitamin-och mineraltillskott.

Du ska inte sluta använda CYSTAGON utan din läkare.

Lagra vid rumstemperatur borta från fukt, värme och ljus.

Vad händer om jag missar en dos?

Ta den missade dosen så snart du kommer ihåg.

Ta inte extra medicin för att kompensera den missade dosen.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Vad ska jag undvika när du tar CYSTAGON?

Undvik att äta fettrik mat inom en timme före eller efter att du tagit Procysbi.

Drick inte alkohol när du tar Procysbi.

Detta läkemedel kan försämra ditt tänkande eller reaktioner.

CYSTAGON biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har något av dessa tecken på en allergisk reaktion: hives;

Ring din läkare på en gång om du har någon av dessa biverkningar (en del av dessa kan orsakas av din cystinos störning och inte av detta läkemedel):

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar CYSTAGON?

Ta CYSTAGON minst en timme före eller en timme efter att ha tagit någon medicin som innehåller bikarbonat eller karbonat.

Andra läkemedel kan interagera med cysteamin, inklusive receptbelagda och receptfria läkemedel, vitaminer och naturläkemedel.

Mer om CYSTAGON (cysteamin)

Andra varumärken: Procysbi

Sponsrade länkar

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.