Sponsrade länkar

Cytogam (injektion)

Allmänt namn: cytomegalovirus immunglobulin

Vad är Cytogam?

CMV IG är en steriliserad lösning framställd från human plasma.

CMV IG används för att hjälpa till att förhindra infektion av cytomegalovirus i personer som får en organtransplantation (njure, hjärta, lever, lungor eller pankreas).

CMV IG kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Du bör inte använda Cytogam om du någonsin har haft en allergisk reaktion mot en immunglobulin eller om du har immunglobulin A (IgA) -brist med antikroppar mot IgA.

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda detta läkemedel om du någonsin har haft en allergisk reaktion mot en immunglobulin eller om du har immunglobulin A (IgA) -brist med antikroppar mot IgA.

För att se till CMV IG är säkert för dig, berätta för din läkare om du har:

FDA graviditet kategori C. Det är inte känt om CMV IG kommer att skada fostret.

CMV IG är tillverkad av human plasma (en del av blodet) som kan innehålla virus och andra smittämnen.

Det är inte känt om CMV IG passerar över i bröstmjölk eller om det skulle kunna skada ett ammande barn.

Hur CMV IG ges?

CMV IG injiceras i en ven genom en IV.

CMV IG ges vanligen inom 72 timmar efter transplantation.

Samtidigt som han får CMV IG, kan du behöva täta blodprover.

Vad händer om jag missar en dos?

Ring din läkare för instruktioner om du missar en dos av CMV IG.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Vad ska jag undvika när emot CMV IG?

Ta inte emot en "live" vaccin när du använder CMV IG.

CMV IG biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har något av dessa tecken på en allergisk reaktion: hives;

Sluta använda Cytogam och ring din läkare omedelbart om du har:

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar CMV IG?

CMV IG kan skada dina njurar.

Andra läkemedel kan interagera med cytomegalovirus immunglobulin, inklusive receptbelagda och receptfria läkemedel, vitaminer och naturläkemedel.

Mer om CytoGam (cytomegalovirus immunglobulin)

Klassificering

Sponsrade länkar

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.