Sponsrade länkar

Cytotec

Allmänt namn: misoprostol

Vad är Cytotec?

Cytotec reducerar magsyra och hjälper till att skydda magen från skador som kan orsakas genom att ta en icke-steroidalt antiinflammatoriskt läkemedel (NSAID), såsom acetylsalicylsyra, ibuprofen (Alvedon, Motrin), naproxen (Aleve), celecoxib, diklofenak, indometacin, meloxikam, och andra.

Cytotec används för att förhindra magsår vid behandling med acetylsalicylsyra eller NSAID.

Cytotec kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Cytotec kan orsaka fosterskador, för tidig födsel, brusten livmoder, missfall eller ofullständig missfall och farlig livmoderblödningar.

Om du har möjlighet att bli gravid, måste du ha ett negativt graviditetstest innan denna behandling.

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda Cytotec om du är allergisk mot Cytotec eller andra prostaglandiner, eller om du är gravid.

För att vara säker Cytotec är säkert för dig, berätta för din läkare om du har:

FDA graviditet kategori X. Cytotec kan orsaka fosterskador, för tidig födsel, brusten livmoder, missfall eller ofullständig missfall och farlig livmoderblödningar.

Om du har möjlighet att bli gravid, måste du ha ett negativt graviditetstest innan du börjar ta Cytotec.

Sluta ta detta läkemedel och kontakta din läkare omedelbart om du blir gravid under behandlingen.

Det är inte känt om misoprostol går över i bröstmjölk eller om det skulle kunna skada ett ammande barn.

Hur ska jag ta Cytotec?

Följ alla anvisningarna på ditt recept etiketten.

Dela inte detta läkemedel med en annan person.

Cytotec tas vanligen med måltider och vid sänggåendet.

Du kan ha illamående, magkramper, diarré eller när du tar detta läkemedel, särskilt under de första veckorna efter du börjar ta Cytotec.

Ring din läkare om du har kraftigt illamående, magont eller diarré som varar längre än 8 dagar.

Läs alla läkemedel guider eller patient instruktionerna som medföljer detta läkemedel varje gång får en ny leverans.

Förvara i rumstemperatur borta från fukt och värme.

Vad händer om jag missar en dos?

Ta den missade dosen så snart du kommer ihåg.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Vad ska jag undvika när du tar Cytotec?

Fråga din läkare innan du använder ett antacidum och använd endast den typ din läkare rekommenderar.

Cytotec biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har något av dessa tecken på en allergisk reaktion: hives;

Ring din läkare omedelbart om du har:

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar Cytotec?

Andra läkemedel kan interagera med misoprostol, inklusive receptbelagda och receptfria läkemedel, vitaminer och naturläkemedel.

Mer om Cytotec (misoprostol)

Klassificering

Sponsrade länkar

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.