Sponsrade länkar

Cytovene (injektion)

Allmänt namn: ganciklovir

Vad är Cytovene?

Cytovene är ett antiviralt läkemedel som bromsar tillväxten och spridningen av cytomegalovirus (CMV).

Cytovene används för att behandla CMV-retinit hos personer med immunsuppression orsakad av HIV eller AIDS.

Cytovene kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Cytovene kan försvaga (undertrycka) immunförsvaret, och du kan få en infektion eller blöder lättare.

Cytovene kan orsaka fosterskador.

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda detta läkemedel om du är allergisk mot Cytovene eller valacyclovir.

Tala om för din läkare om du någonsin har haft:

Använda Cytovene kan öka risken att utveckla vissa typer av cancer.

Cytovene kan skada fostret eller orsaka fosterskador om mamman eller pappan använder detta läkemedel.

Detta läkemedel kan påverka fertiliteten (förmågan att få barn) hos både män och kvinnor.

Det är inte säkert att amma ett barn när du använder detta läkemedel.

Ge inte detta läkemedel till ett barn utan läkares inrådan.

Hur ska jag använda Cytovene?

Följ alla riktningar på ditt recept etiketten och läsa alla läkemedel guider eller instruktionsblad.

Cytovene ges som en infusion i en ven.

Läs och noga följa bruksanvisningen som medföljer din medicin.

Cytovene pulver måste blandas med en vätska (utspädningsmedel) före användning.

Förbered injektion när du är redo att ge det.

Cytovene kan vara farligt om det blir i munnen, ögon eller näsa, eller på huden.

Använd denna medicin för hela skriven tid, även om symtomen snabbt förbättras.

Cytovene kan öka risken för blödning eller infektion genom att ändra det sätt immunförsvaret fungerar.

Dricka mycket vätska när du använder Cytovene, för att hålla dina njurar fungerar ordentligt.

Cytovene är inte ett botemedel för CMV.

Förvara i rumstemperatur borta från fukt och värme.

Använd en nål och spruta endast en gång och sedan placera dem i en punkteringssäker "vassa" container.

Vad händer om jag missar en dos?

Ring din läkare för instruktioner om du missar en dos.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Överdosering symptom kan inkludera kräkningar, diarré, minskad urinering, gulfärgning av hud eller ögon, beslag eller infektioner (feber, frossa, ofta sjukdom).

Vad ska jag undvika när du använder Cytovene?

Undvik körning eller farlig verksamhet tills du vet hur Cytovene kommer att påverka dig.

Cytovene biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion: hives;

Ring din läkare omedelbart om du har:

Biverkningar kan vara mer sannolikt hos äldre vuxna.

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar Cytovene?

Cytovene kan skada njurarna, speciellt om du även använda vissa läkemedel mot infektioner, cancer, benskörhet, avstötning av transplanterade organ, tarmsjukdom eller smärta eller artrit (inklusive acetylsalicylsyra, Tylenol, Alvedon och Aleve).

Tala om för din läkare om alla dina andra mediciner, särskilt:

Denna lista är inte komplett.

Mer om Cytovene (ganciclovir)

Klassificering

Sponsrade länkar

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.