Sponsrade länkar

D-Phen 1000

Allmänt namn: guaifenesin och fenylefrin

Vad är D-Phen 1000?

Det finns många märken och former av guaifenesin och fenylefrin tillgängliga och inte alla märken är noterade på denna information.

Guaifenesin är en slemlösande.

Fenylefrin är en avsvällande som krymper blodkärl i näsgångarna.

D-Phen 1000 är en kombination läkemedel som används för att behandla nästäppa och sinus trafikstockningar, och för att minska bröstet trängsel som en vanlig förkylning eller influensa.

D-Phen 1000 kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Ge inte detta läkemedel till ett barn yngre än 4 år.

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda D-Phen 1000 om du är allergisk mot det.

Använd inte D-Phen 1000 om du har tagit en MAO-hämmare under de senaste 14 dagarna.

Fråga läkare eller apotekspersonal om det är säkert för dig att ta detta läkemedel om du har:

Det är inte känt om detta läkemedel kan vara skadligt för fostret.

Guaifenesin och fenylefrin kan passera över i bröstmjölken och kan skada ett ammande barn.

Artificiellt sötad flytande medicin kan innehålla fenylalanin.

Hur ska jag ta D-Phen 1000?

Använd exakt enligt anvisningar på etiketten, eller som ordinerats av din läkare.

Ge inte detta läkemedel till ett barn yngre än 4 år.

Mäta flytande medicin med doseringssprutan försedd, eller med en speciell dos-mätning sked eller medicin kopp.

Inte krossa, tugga, bryta eller öppna en förlängd frisättning tablett eller kapsel.

Drick extra vätska för att lossa trängsel och smörja halsen medan du tar denna medicin.

Ring din läkare om symtomen inte förbättras efter 7 dagars behandling, eller om du har feber med huvudvärk, hosta, eller hudutslag.

Förvara i rumstemperatur borta från fukt och värme.

Vad händer om jag missar en dos?

Eftersom D-Phen 1000 tas vid behov, kanske du inte vara på en doseringen.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Vad ska jag undvika när du tar D-Phen 1000?

Detta läkemedel kan försämra ditt tänkande eller reaktioner.

Dricka alkohol kan öka vissa biverkningar av guaifenesin och fenylefrin.

Fråga läkare eller apotekspersonal innan du använder något annat hosta, förkylning eller allergi medicin.

D-Phen 1000 biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion: hives;

Sluta använda D-Phen 1000 och ring din läkare omedelbart om du har:

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar D-Phen 1000?

Fråga läkare eller apotekspersonal innan du använder D-Phen 1000 om du också använda några andra droger, inklusive receptbelagda och receptfria läkemedel, vitaminer och naturläkemedel.

Intag av läkemedlet med andra läkemedel som gör dig sömnig eller långsam din andning kan förvärra dessa effekter.

Mer om D-Phen 1000 (guaifenesin / fenylefrin)

Andra varumärken deconex, Gilphex TR, Prolex D, Xpect-PE, ... 13 mer

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.