Sponsrade länkar

Dagtid

Vad är Dagtid?

paracetamol är ett smärtstillande och feber reducering.

dextrometorfan är en hostdämpande.

Fenylefrin är en avsvällande som krymper blodkärl i näsgångarna.

Dagtid är en kombination läkemedel som används för att behandla huvudvärk, feber, värk i kroppen, hosta, täppt näsa och nästäppa orsakad av allergi, förkylning eller influensa.

Dagtid kommer inte att behandla en hosta som orsakas av rökning, astma eller emfysem.

Dagtid kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Använd inte detta läkemedel om du har tagit en MAO-hämmare under de senaste 14 dagarna.

Ta inte mer av denna medicin än vad som rekommenderas.

I sällsynta fall kan paracetamol orsaka en allvarlig hudreaktion.

Innan detta läkemedel

Använd inte detta läkemedel om du har tagit en MAO-hämmare under de senaste 14 dagarna.

Du bör inte använda denna medicin om du är allergisk mot paracetamol, dextrometorfan, eller fenylefrin.

Fråga läkare eller apotekspersonal om det är säkert för dig att ta detta läkemedel om du har andra medicinska tillstånd, särskilt:

Det är inte känt om Dagtid kommer att skada fostret.

Paracetamol kan dextrometorfan, och fenylefrin passera över i bröstmjölken och kan skada ett ammande barn.

Artificiellt sötad kall medicin kan innehålla fenylalanin.

Hur ska jag ta dagtid?

Använd exakt enligt anvisningar på etiketten, eller som ordinerats av din läkare.

Ta inte mer av denna medicin än rekommenderat.

Ge inte detta läkemedel till ett barn yngre än 4 år.

Mät flytande medicin med en speciell dos mätning sked eller medicin kopp, inte med ett vanligt bord sked.

Lös upp ett paket av pulvret i minst 4 dl vatten.

Ta inte mer än 7 dagar i rad.

Om du behöver kirurgi eller medicinska tester, berättar kirurgen eller läkare i förväg om du har tagit detta läkemedel under de senaste dagarna.

Förvara i rumstemperatur borta från fukt och värme.

Vad händer om jag missar en dos?

Eftersom dagtid tas när det behövs, kan du inte vara på en doseringen.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

De första tecknen på en acetaminofen överdosering inkluderar förlust av aptit, illamående, kräkningar, magsmärtor, svettning, och förvirring eller svaghet.

Överdosering symptom kan också innefatta svåra former av några av de biverkningar som anges i denna medicinering guide.

Vad ska jag undvika när du tar Dagtid?

Fråga läkare eller apotekspersonal innan du använder någon annan kall, allergi, smärta eller sömn medicin.

Detta läkemedel kan försämra ditt tänkande eller reaktioner.

Undvik att dricka alkohol.

Dagtid biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har något av dessa tecken på en allergisk reaktion: hives;

I sällsynta fall kan paracetamol orsaka en allvarlig hudreaktion som kan vara dödlig.

Sluta använda dagtid och ring din läkare omedelbart om du har:

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar dagtid?

Andra läkemedel kan interagera med paracetamol, dextrometorfan, och fenylefrin, inklusive receptbelagda och receptfria läkemedel, vitaminer och naturläkemedel.

Mer om paracetamol / dextrometorfan / fenylefrin

Andra varumärken: Vicks Dayquil Cold & Flu Relief, Tylenol Cold Max dag, Theraflu Dagtid sträng kyla och Hosta, Comtrex Kalla & Hosta, ... 6 mer

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.