Sponsrade länkar

daktinomycin

Vad är daktinomycin?

Dactinomycin används för att behandla olika typer av cancer som påverkar njurarna, livmodern, testiklar, ben, muskler, leder och mjuka vävnader.

Daktinomycin kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Följ alla anvisningarna på din medicin etiketten och paket.

Innan detta läkemedel

Använda daktinomycin kan öka risken att utveckla andra cancerformer, såsom leukemi.

Tala om för din läkare om du någonsin har haft:

Daktinomycin kan skada fostret eller orsaka fosterskador om mamman eller pappan använder daktinomycin.

Du bör inte amma när du använder daktinomycin.

Hur ska jag använda daktinomycin?

Dactinomycin ges som en infusion i en ven.

Berätta för dina vårdgivare om du känner någon bränning, smärta eller svullnad runt IV nål när daktinomycin injiceras.

För de flesta förhållanden, daktinomycin ges en gång var 3: e vecka i flera månader eller upp till 2 år eller längre.

Din läkare kommer att avgöra hur lång tid att behandla dig.

Daktinomycin kan sänka blodkroppar.

Vad händer om jag missar en dos?

Ring din läkare för instruktioner om du missar ett möte för daktinomycin injektion.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Vad ska jag undvika när du använder daktinomycin?

Ta inte emot en "live" vaccin när du använder daktinomycin.

Undvik att vara nära människor som är sjuka eller har infektioner.

daktinomycin kan passera in i kroppsvätskor (urin, avföring, kräkas).

Daktinomycin biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion (nässelutslag, svårt att andas, svullnad i ansiktet eller halsen) eller en allvarlig hudreaktion (feber, halsont, svidande ögon, hud smärta, röda eller lila hudutslag med blåsor och peeling).

Ring din läkare omedelbart om du har:

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar daktinomycin?

Andra läkemedel kan påverka daktinomycin, inklusive receptbelagda och receptfria läkemedel, vitaminer och naturläkemedel.

Mer om daktinomycin

Andra varumärken: Cosmegen

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.