Sponsrade länkar

degarelix

Vad är degarelix?

Degarelix är en konstgjord form av ett protein som minskar mängden av vissa hormoner i kroppen, inklusive testosteron.

Degarelix injektion används för att behandla prostatacancer.

Det är inte känt om degarelix är säkert eller effektivt hos barn.

Viktig information

Även om detta läkemedel ska inte användas av kvinnor, bör degarelix inte användas av en kvinna som är gravid eller ammar, kan eller som blir gravida.

Innan du får degarelix, berätta för din läkare om du har lever- eller njursjukdom, en personlig eller familjehistoria av "långt QT-syndrom" hjärtsvikt eller en elektrolyt obalans, såsom låga eller höga halter av kalium eller magnesium i blodet .

Tala om för din läkare om alla andra mediciner du använder, i synnerhet en hjärtrytmen medicinering.

Degarelix ges vanligen en gång var 28 dagar.

För att vara säker på att detta läkemedel hjälper ditt tillstånd, kan ditt blod måste testas regelbundet.

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda degarelix om du är allergisk mot det.

För att se till detta läkemedel är säkert för dig, berätta för din läkare om du har:

Även degarelix ska inte användas av kvinnor, kan detta läkemedel orsaka fosterskador om en kvinna utsätts för det under graviditeten.

Även detta läkemedel bör inte användas av en kvinna som ammar ett barn.

Hur degarelix ges?

Degarelix injiceras under huden runt magen.

På dagen för injektionen, undvika att bära ett bälte, tight linning eller åtsittande kläder runt magen där injektionen ges.

Degarelix ges vanligen en gång var 28 dagar.

Första gången du får detta läkemedel, kommer du att få två injektioner.

Du kommer att behöva täta medicinska tester.

Degarelix kan påverka resultaten av vissa medicinska tester.

Degarelix doseringsinformation

Vanliga vuxendos för Prostate Cancer:

-Initial Dos: 240 mg administreras som 2 subkutana injektioner av 120 mg vardera med en koncentration av 40 mg / ml.

Vad händer om jag missar en dos?

Ring din läkare för instruktioner om du missar ett möte för injektionen.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Vad ska jag undvika samtidigt som han får degarelix?

Undvik att gnida eller skrapa huden där en degarelix injektionen gavs.

Degarelix kan passera in i kroppsvätskor (urin, avföring, kräks).

Degarelix biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion mot degarelixpatienterna: nässelfeber;

Ring din läkare omedelbart om du har:

Vanliga biverkningar degarelixpatienterna kan vara:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar degarelix?

Andra läkemedel kan interagera med degarelix, inklusive receptbelagda och over-the-counter läkemedel, vitaminer och naturläkemedel.

Mer om degarelix

Andra varumärken: Firmagon

Sponsrade länkar

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.